ESI EUROPE 2.0

Logo projektu ESIHlavným cieľom projektu ESI EUROPE 2.0 (Driving Investment in Energy Efficiency through Energy Savings Insurance in Europe 2.0) je mobilizovať súkromný sektor a jeho investície do projektov zameraných na zvýšenie energetickej efektívnosti v malých a stredných podnikoch (MSP) prevzatím finančného modelu poistenia energetických úspor ESI (Energy Savings Insurance). Model zahŕňa finančné a nefinančné mechanizmy navrhnuté tak, aby znížili riziko investovania do energetickej efektívnosti a pomohli prekonať zábrany zo strany MSP voči tomuto typu projektov.

 

 

Začiatok projektu: 1.9.2021

Trvanie: do 31.8.2024 (36 mesiacov)

Financovanie: 100% Horizon 2020

Rozpočet projektu: 1 485 893,00 EUR

Koordinátor: BASEL AGENCY FOR SUSTAINABLE AGENCY – BASE

Partneri: Druzstvo Za Oblikovanje Odrzivog (HR) a Centre For Renewable Energy (EL), Slovenská inovačná as energetická agentúra (SIEA)

 

Ciele projektu EUROPE 2.0

  • Prevzatie úspešnej inovatívnej finančnej schémy ESI (implementovanej v Taliansku, Portugalsku a Španielsku v rámci medzinárodného projektu ESI EUROPE) pre tri vybrané európske krajiny s najvyšším potenciálom: Chorvátsko, Grécko a Slovensko;
  • Budovanie povedomia cez marketingové a komunikačné aktivity zamerané na kľúčových stakeholderov s cieľom prezentovať finančný model ESI a uľahčiť prístup k financovaniu energetickej efektívnosti;
  • Vytvorenie nástrojov na propagáciu a umožnenie ďalšej replikácie modelu ESI v ostatných európskych krajinách.

 

ESI model pozostáva z finančných a nefinančných mechanizmov naplánovaných, aby fungovali spoločne s cieľom zlepšiť návratnosť investície do energetickej efektívnosti a zároveň pomohli prekonať bariéry, ktoré znižujú dopyt po projektoch na zvýšenie energetickej efektívnosti.

ESI model sa skladá z

(i) typizovaného kontraktu, ktorý jasne definuje nastavenie energetických úspor pre MSP;

(ii) poistenia, ktoré sa využije na kompenzáciu pre MSP v prípade, že neboli dosiahnuté stanovené energetické úspory;

(iii) schvaľovacích mechanizmov, ktoré poskytujú nezávislé hodnotenie a kontrolu projektu.

 

Aktivity projektu

  • Analýza slovenského trhu;
  • Finančná schéma & poisťovacie mechanizmy pre Slovensko;
  • Typizovaný kontrakt;
  • Komplexná metodológia pre schvaľovanie a kontrolu;
  • Implementácia ESI modelu pre Slovensko.

 

Výstupy projektu

Kontakt

Projektový manažér: Zuzana Palugová

Mobil: +421 905 923 180

E-mail: zuzana.palugova@siea.gov.sk