Vrátiť sa na normálnu verziu

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP-1201

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na bezplatné informačné semináre pre podnikateľov k výzve KaHR-111SP-1201. Semináre sa uskutočnia od 28. 1. 2013 do 4. 2. 2013 v Košiciach, Banskej Bystrici, Trenčíne a Bratislave.   Ako vypracovať žiadosť o príspevok zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na inovácie a technologické transfery Opatrenie 1.1. – Inovácie a technologické transfery, Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií […]

Pozvánka na semináre o nových obchodných modeloch pre odvetvie dizajn a reklama a marketing

Ako zlepšiť svoje podnikateľské schopnosti a zručnosti v dizajne alebo v reklame a v marketingu? Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku aj tento rok pripravuje sériu podujatí zameraných na tvorbu nových obchodných modelov. UPOZORNENIE: Plánované semináre boli zrušené v súvislosti s opatreniami proti šíreniu vírusu COVID-19. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na stránke projektu www.vytvor.me. Od začiatku […]

Konferencia Horizon 2020 Connections

V dňoch 21. a 22. januára 2014 sa v Bratislave uskutoční úvodné podujatie k novému rámcovému programu Európskej únie (EÚ) pre výskum, vývoj a inovácie – Horizon 2020. V prvý deň sa bude konať konferencia s názvom Horizon 2020 Connections, ktorá bude zároveň otváracím podujatím tohto programu na Slovensku. V druhý deň podujatia (22. januára 2014) je organizovaný tzv. matchmarking – séria stretnutí potenciálnych […]

Semináre o nových obchodných modeloch pre dizajnérov a marketérov

Ako môžu dizajnéri a marketéri  zefektívniť svoje podnikanie? Užitočné rady, ktoré pomôžu lepšie zvládnuť aj krízové obdobie, prinesie ďalšia séria podujatí zameraných na tvorbu nových obchodných modelov v podporovaných odvetviach kreatívneho priemyslu. Semináre pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku. Podujatiami pre dizajnérov bude sprevádzať Michal Staško, ktorý je držiteľom ocenenia RedDot […]

Informačný deň k programu Horizont 2020 pre oblasť Bezpečná, čistá a efektívna energia

Centrum vedecko-technických informácií v spolupráci so SIEA a Ministerstvom hospodárstva SR organizuje 14. mája 2014 Informačný deň k rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 Bezpečná, čistá a efektívna energia.   Podujatie je určené pre všetkých, ktorí sa zaoberajú výskumom a inováciami, či už z akademického a výskumného sektora, z verejného i súkromného sektora a malých a stredných podnikov.  Účastníci získajú prehľad o pravidlách […]

7. ročník konferencie CITTC

Na základe vzájomnej spolupráce Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry s Oddelením vedy a technológií provincie Jiangsu (ČĽR) môžu slovenské spoločnosti predstaviť zámer spolupráce a komunikovať so spoločnosťami provincie Jiangsu počas 7. ročníka konferencie CITTC, ktorá sa venuje medzinárodnému transferu a komercionalizácii technológií. Doteraz sa na konferenciu zaregistrovalo viac ako 400 spoločností z provincie Jiangsu. Podrobnosti o možnosti absolvovať online stretnutia sú k dispozícii v priloženej […]

Národný projekt inovujme.sk sa predstaví na veľtrhu ELO SYS

  Využite bezplatné poradenstvo poskytované v rámci pripravovaného projektu inovujme.sk, ktorý bude predstavený na výstave elektrotechniky ELOSYS a Medzinárodnom strojárskom veľtrhu. Najväčšie slovenské prehliadky moderných technológií sa začínajú v utorok v Nitre.   Nový národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry má za cieľ prispieť k zvýšeniu inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky aj prostredníctvom poradenských služieb pre podnikateľov. Špecializované inovačné a technologické poradenstvo je […]

Ako sa zapojiť do projektov IPCEI v oblasti vodíkových technológií

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pozývajú na workshop o možnostiach zapojenia sa do ambicióznych a inovatívnych dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti vodíkových technológií. Dozviete sa všetky dôležité detaily o pripravovanom národnom výbere projektov a ich ďalšom posudzovaní Európskou komisiou. Hlavným cieľom workshopu je poskytnúť praktické informácie o príprave projektov IPCEI v oblasti vodíkových technológií a výberovom procese. […]

Youtuberi a inovácie súčasťou Európskej Noci výskumníkov

Partnerom 11. ročníka Európskej Noci výskumníkov je aj Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). V rámci národnému projektu inovujme.sk do štyroch slovenských miest počas podujatia prinesie exkluzívny inovačný kvíz s youtubermi Matúšom, Asimisterom a Lady Zikou. Prestížny festival vedy Európska Noc výskumníkov 2017 sa uskutoční v piatok 29. 9. 2017 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a Poprade. Mottom festivalu je „Made […]

Tlačová konferencia na tému „Výzva pre projekty IPCEI v oblasti vodíkových technológií“

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na tlačovú konferenciu na tému „Výzva pre projekty IPCEI v oblasti vodíkových technológií“  Na projektoch spoločného európskeho záujmu (IPCEI) sa môžu podieľať aj slovenskí podnikatelia. Výzva je určená pre firmy s ambicióznymi projektami, ktoré majú zásadný dopad na ekonomický rast, udržateľný rozvoj a prispejú k plneniu cieľov EÚ. Tlačová konferencia sa bude konať dňa 23. novembra 2020 […]