Vrátiť sa na normálnu verziu

Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora sa uskutočnia v dňoch 1., 2. a 11. decembra 2015 o 9.00 h v Banskej Bystrici.

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly vykurovacích systémov

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly vykurovacích systémov sa uskutočnia v dňoch 14. a 15. decembra 2015 o 8.30 h v Banskej Bystrici.

Prihlasovanie na aktualizačnú odbornú prípravu pre držiteľov osvedčení na podnikanie v energetike a v tepelnej energetike

V roku 2015 po prvýkrát Ministerstvo hospodárstva SR vyhlási termíny aktualizačných odborných príprav pre držiteľov osvedčení na podnikanie v energetike a v tepelnej energetike. Držitelia osvedčení, ktorí majú záujem o absolvovanie aktualizačnej prípravy, môžu už teraz vyplniť elektronickú prihlášku.

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly vykurovacích systémov

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly vykurovacích systémov sa uskutočnia v dňoch 15. a 16. decembra 2014 o 8.30 h v Banskej Bystrici.

Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike – plyn

Skúšky na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike so zameraním na plyn sa uskutočnia 16. októbra 2014 o 8.30 h v budove SIEA v Bratislave.

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly klimatizačných systémov

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly klimatizačných systémov sa uskutočnia dňa 16. mája 2014 o 9.00 h v budove SIEA v Bratislave.

Skúšky odbornej spôsobilosti v energetike – plyn

Skúšky na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike so zameraním na plyn sa uskutočnia 18. decembra 2013 o 8.30 h v budove SIEA v Bratislave.

Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora sa uskutočnia v dňoch 11., 12. a 13. decembra 2013 o 9.00 h v Banskej Bystrici.

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly vykurovacích systémov

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly vykurovacích systémov sa uskutočnia v dňoch 28. a 29. novembra 2013 o 8.30 h v Banskej Bystrici.

Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

SIEA organizuje prípravný kurz ku skúškam odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora. Prvý z troch na seba nadväzujúcich blokov sa uskutoční 23. – 26. 9. 2013 v Banskej Bystrici.