Prihlasovanie na aktualizačnú odbornú prípravu pre držiteľov osvedčení na podnikanie v energetike a v tepelnej energetike

V roku 2015 po prvýkrát Ministerstvo hospodárstva SR vyhlási termíny aktualizačných odborných príprav pre držiteľov osvedčení na podnikanie v energetike a v tepelnej energetike. Držitelia osvedčení, ktorí majú záujem o absolvovanie aktualizačnej prípravy, môžu už teraz vyplniť elektronickú prihlášku.

 

Držitelia osvedčení na podnikanie v tepelnej energetike a v energetike (elektroenergetika a plynárenstvo), ktorí získali osvedčenie v roku 2010 a neskôr, sa majú raz za 5 rokov zúčastniť aktualizačnej odbornej prípravy.

Akonáhle ministerstvo vyhlási presné termíny aktualizačných odborných príprav, SIEA informáciu zverejnení na svojej webovej stránke  a zašle všetkým prihláseným záujemcom informáciu e-mailom.

Elektronické prihlášky sú k dispozícii na nasledujúcich odkazoch:

Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v energetike – elektrina

Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v energetike – plyn

Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v tepelnej energetike