Prípravný kurz na skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

 

OZNÁMENIE


o konaní prípravného kurzu na skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora

 

SIEA organizuje prípravný kurz „Energetický audítor“ ku skúškam odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora. Kurz bude prebiehať v troch na seba nadväzujúcich blokoch (23. – 26. september 2013, 7. – 10. október 2013 a 28. – 31. október 2013) v Banskej Bystrici.

 

Bližšie informácie o kurze si môžete vyžiadať elektronicky na adrese olmv@siea.gov.sk alebo telefonicky na čísle +421 908 735674.

 

Podrobnejšie informácie o skúškach odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora