ACE – ACHIEVING CLUSTER EXCELLENCE

Cieľom projektu je posilnenie úrovne riadenia klastrov prostredníctvom medzinárodného benchmarkingu klastrov kandidujúcich  na bronzový certifikát „klastrovej excelencie“, školení expertov a vytipovaní najvhodnejších kandidátov na ocenenie „Gold label“ z klastrov v jednotlivých účastníckych krajinách a regiónoch. To vytvára šancu pre najlepšie klastre získať prestížny certifikát, ktorý je uznávaný v celej Európskej únii.

ACE_EK_velke_vpravo_logo_510_198_webstrip_small.jpg

Medzinárodný projekt s akronymom ACE – Achieving Cluster Excellence združuje konzorcium štyroch organizácií (Finpiemonte, ADER, MAG a SIEA) zastupujúcich 2 európske regióny (Piemonte – Taliansko, La Rioja – Španielsko) a 2 štáty strednej Európy (Slovensko a Maďarsko). SIEA v projekte zastrešuje oblasť komunikácie a diseminácie výsledkov projektu.

Začiatok projektu: 6. január 2014

Dĺžka projektu: 24 mesiacov

Financovanie: 95% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF)

Partnerské krajiny: Taliansko, Španielsko, Maďarsko a Slovensko

Pripravované výstupy projektu:
  • medzinárodný benchmarking šiestich slovenských klastrov,vyškolenie odborníkov v oblasti klastrového manažmentu
  • vytipovanie  najvhodnejších kandidátov na ocenenie „Gold label“ z klastrov v jednotlivých účastníckych krajinách a regiónoch
  • organizácia medzinárodnej konferencie pod názvom „Pre-Gold Meeting“ v Bruseli
  • užšia kooperácia klastrov s platformou ECCP (European Cluster Collaboration Platform).
Kontakt:

Projektový manažér SR: Ing. Miroslav Balog, PhD.

ace.png

Implementačný tím za SIEA: Ing. Pavol Duman, Ing. Miroslav Balog, PhD., RNDr. Vladimír Borza  a Ing. Zuzana Klúčiková

Partneri projektu:

finpiemonte.pngFINPIEMONTE,  S.p.A.

Susanna Longo – koordinátorka projektu

Project Manager

European Policies and Projects

Galleria San Federico  54, IT- 10121 Torino

 

ader.pngADER

The Economic Development Agency for La Rioja

Milagros Urunuela

C/ Muro de la Mata, 13-14
SP- 26071 Logroño (La Rioja)

 

 

 

 

mag.pngMAG – Hungarian Economic Development Centre

Peter Keller

1139 Budapest, Váci út 81-83

 

 

 

 

 

siea.pngSlovenská inovačná a energetická agentúra

Ing. Miroslav Balog, PhD.

Bajkalská 27, SK- 827 99 Bratislava

Informácie o projekte

www.alps4eu.eu

www.finpiemonte.it

Informačný leták – projekt ACE

Registrácia – európska platforma pre spoluprácu klastrov