Vrátiť sa na normálnu verziu

Európska komisia schválila prvý slovenský projekt spoločného európskeho záujmu v oblasti vodíkových technológií

Do prvej vlny notifikovaných dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu v oblasti vodíkových technológií (IPCEI Hy2Tech) bol zaradený projekt spoločnosti NAFTA zameraný na výskum vplyvu vodíka na plynárenskú infraštruktúru. V národnom výbere, ktorý zabezpečovala Slovenská inovačná a energetická agentúra, odporúčali odborní hodnotitelia Európskej komisii na schválenie celkom 15 projektov.

 

„Celkovo sa do európskej výzvy IPCEI v oblasti vodíka zapojilo viac ako 430 projektov. Tento rekordný záujem je dôkazom perspektívnosti nového odvetvia, ktoré sa rýchlo rozvíja aj na Slovensku. Projekt NAFTY komisia schválila medzi prvými, ale unikátnu šancu podieľať sa na špičkovom výskume vodíkových technológií a prinášať zásadné riešenia, ktoré pomáhajú znižovať závislosť od fosílnych palív, majú aj ďalšie slovenské podniky. Ich projekty momentálne čakajú na notifikáciu. Sme radi, že zareagovali na národnú výzvu a  mohli sme im pri štarte pomôcť,“ uviedol Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ SIEA, ktorá zastrešovala národný výber IPCEI projektov. Ďalšie vlny sa zamerajú na dekarbonizáciu priemyslu, infraštruktúru a mobilitu.

 

Hlavnou úlohou IPCEI je spájať verejný a podnikateľský sektor, aby sa vytvorili atraktívne podmienky na súkromné investície a mohli sa tak realizovať rozsiahle inovatívne projekty ovplyvňujúce konkurencieschopnosť a udržateľnosť naprieč celou Európskou úniou. V prvej vlne IPCEI Hy2Tech je 41 projektov z 35 spoločností, pre ktoré Európska komisia schválila maximálnu výšku štátnej pomoci v celkovej hodnote 5,4 miliardy €. Tieto prostriedky budú uvoľnené z národných zdrojov 15 členských štátov, ďalších 8,8 miliardy € by malo pochádzať zo súkromných investícií. Európska komisia očakáva, že IPCEI v oblasti vodíka vytvorí 20 000 priamych pracovných miest.

 

Projekty v prvej vlne IPCEI Hy2Tech sú zamerané na výrobu vodíka, palivové články, aplikácie pre koncových užívateľov najmä v sektore mobility a tiež na skladovanie, prepravu a distribúciu vodíka. Práve do tejto skupiny patrí projekt spoločnosti NAFTA, ktorého cieľom je nájsť vhodné ložisko na skladovanie, preskúmať maximálnu prípustnú koncentráciu vodíka pri uskladňovaní a závery preveriť aj v pilotnej testovacej prevádzke.

 

Na podpore IPCEI projektov v oblasti vodíka sa dohodlo 22 členských štátov EÚ a Nórsko v decembri 2020. Každý zo štátov pripravil národnú výzvu na vyjadrenie záujmu. Z národného slovenského výberu odborní hodnotitelia v júni 2021 odporučili na posúdenie Európskej komisii 15 z predložených 32 projektov. Následne sa projekty zoskupovali podľa zamerania do hodnotových reťazcov a podľa preferencií komisie do tzv. „vĺn“ IPCEI, aby si mohli vymieňať skúsenosti a spolupracovať.