Vyhľadávanie

Dátum od - do

Informácia o výške žiadaných finančných prostriedkov vo výzve PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR – 8. hodnotiace kolo

Vo výzve Programu Slovensko zameranej na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR bolo k 12.4.2024 predložených 515 žiadostí. Výzva je naďalej otvorená.

Verejné budovy budú môcť využiť podporu na rýchle energetické opatrenia

Budovy vo vlastníctve alebo správe štátu a samospráv budú môcť využiť podporu na rýchle energetické opatrenia z Plánu obnovy a odolnosti SR. Výzvu na predkladanie projektov zameraných na zníženie spotreby energie vyhlási Slovenská inovačná a energetická agentúra 3. mája 2024.

15.04.2024

Informácia o výške žiadaných finančných prostriedkov vo výzve PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR – 7. hodnotiace kolo

Vo výzve Programu Slovensko zameranej na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR bolo k 5.4.2024 predložených 505 žiadostí. Výzva je naďalej otvorená.

Informácia o výške žiadaných finančných prostriedkov vo výzve PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR – 6. hodnotiace kolo

Vo výzve Programu Slovensko zameranej na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR bolo k 28.3.2024 predložených 501 žiadostí. Výzva je naďalej otvorená.

Informácia o výške žiadaných finančných prostriedkov vo výzve PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR – 5. hodnotiace kolo

Vo výzve Programu Slovensko zameranej na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR bolo k 22.3.2024 predložených 491 žiadostí. Výzva je naďalej otvorená.

Podpora startupov v centre pozornosti medzinárodného stretnutia partnerov projektu UnicornQuest na Slovensku

Čo je potrebné urobiť, aby sa na Slovensku viac darilo startupom s unikátnymi technologickými riešeniami? Nielen to bolo témou 3. stretnutia 12 partnerských organizácií z 10 európskych krajín, ktoré SIEA zorganizovala v rámci medzinárodného projektu UnicornQuest.

26.03.2024

Aká je úroveň klastrov na Slovensku? SIEA vydala publikáciu o minulosti, súčasnosti a budúcnosti certifikácie klastrov

SIEA predstavila publikáciu „KLASTRE NA SLOVENSKU: Minulosť, súčasnosť a budúcnosť certifikácie klastrov“. Publikácia obsahuje súbor analýz, prieskumov a názorov odborníkov, ktorí stoja v popredí formovania a budovania klastrového ekosystému na Slovensku.

Novou generálnou riaditeľkou SIEA je Ľubica Šimková

Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková vymenovala 21. marca 2024 do funkcie generálnej riaditeľky Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Ľubicu Šimkovú.

SIEA zorganizovala 2. národnú klastrovú konferenciu

Digitalizácia malých a stredných podnikov, medzinárodné strategické partnerstvá, zelená transformácia, aktívna podpora klastrového ekosystému aj startupov. 2. národná klastrová konferencia vytvorila priestor na diskusiu a spoluprácu medzi klastrovými iniciatívami nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom regióne.

20.03.2024

Informácia o výške žiadaných finančných prostriedkov vo výzve PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR – 4. hodnotiace kolo

Vo výzve Programu Slovensko zameranej na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR bolo k 15.3.2024 predložených 478 žiadostí. Výzva je naďalej otvorená.

Zmena č. 1 k výzve na predloženie národného projektu „Kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizáciu regiónov“

SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko zverejnila dňa 14.3.2024 zmenu č.1 výzvy „Kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizáciu regiónov“

SIEA a EIT Manufacturing podpísali memorandum o spolupráci pri zvyšovaní inovačnej výkonnosti a digitálnych zručností podnikov

SIEA a EIT Manufacturing (EITM) podpísali 8. marca 2024 memorandum o spolupráci pri mobilizácii, podpore a prepájaní malých a stredných priemyselných podnikov s európskymi inovačnými aktérmi z EIT Manufacturing. Ich spoločným zámerom je poskytnúť pomoc pri zvyšovaní inovačnej výkonnosti a digitálnej transformácii podnikov.

11.03.2024
Zobraziť
položiek na stránku