Vrátiť sa na normálnu verziu

Projekt ClusterFY otvára dvere k internacionalizácii slovenských klastrov

Vytváranie možností pre vznik nadnárodných klastrových konzorcií je jedným cieľov medzinárodného projektu  ClusterFY, na ktorom participuje Slovenská inovačná a energetická agentúra spolu s ďalšími organizáciami zo 7 krajín. Zástupcovia slovenských klastrov sa 25. mája 2017 stretli v Bratislave.

Projekt ClusterFY sa zameriava na podporu vzájomnej spolupráce klastrov a ich integráciu do medzinárodných hodnotových reťazcov. Projekt je súčasťou Programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Na projekte sa okrem SIEA podieľajú národné a regionálne inovačné agentúry, ministerstvá, univerzity, technologické klastre a samosprávne orgány z Litvy, Holandska, Švédska, Poľska, Rumunska, Španielska a Grécka.

Stretnutie všetkých zúčastnených strán participujúcich na projekte, tzv. „stakeholder group“ sa uskutočnilo v priestoroch SIEA v Bratislave s cieľom bližšie rozpracovať projektové výstupy za slovenskú stranu do roku 2021.

Projekt je prioritne orientovaný podporu oblasti kľúčových technológií (KETs), ktoré zahŕňajú nanotechnológie, mikro a nanoelektroniku, moderné materiály, fotoniku, priemyselné biotechnológie a moderné výrobné systémy. Práve tieto oblasti produkujú množstvo produktových aplikácií s najvyšším inovatívnym stupňom.

SIEA_ClusterFY_052017_01.jpgSIEA_ClusterFY_052017_02.jpgSIEA_ClusterFY_052017_03.jpg

Medzi nosné úlohy projektu za Slovenskú republiku je spracovanie odporúčaní pre národnú politiku na podporu klastrov na základe vzájomnej výmeny skúseností, vyváranie možností pre vznik nadnárodných klastrových konzorcií a zvýšenie konkurencieschopnosti klastrov prostredníctvom medzinárodnej certifikácie Európskym sekretariátom pre klastrové analýzy (ESCA). Medzi technologickými klastrami na Slovensku dominujú klastre orientované na informačno-komunikačné technológie, progresívnu výrobu a nové materiály.

V rámci projektu ClusterFY bude podporená príprava na certifikáciu zlatých, strieborných a bronzových známok excelencie nasledujúcich klastrov: Košice IT Valley, Národný energetický klaster, Klaster Automatizačnej techniky a robotiky AT+R a Slovenský Plastikársky Klaster.