Prezentácie zo seminára Obnoviteľné zdroje energie – potenciál a obmedzenia

Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravila 23. júna 2010 v priestoroch Mestského úradu v Galante seminár Obnoviteľné zdroje energie – potenciál a obmedzenia. Seminár bol spojený s prehliadkou geotermálneho vrtu v Galante, ktorý je využívaný na vykurovanie a ohrev teplej vody v bytovo-komunálnej sfére.

Prezentácie boli určené pre zástupcov miest a obcí, VÚC, občianskych združení a podnikateľov. Seminár bol organizovaný v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a Úniou miest Slovenska.

galanta_01.jpggalanta_02.jpggalanta_03.jpg

Seminár je súčasťou projektu ŽIŤ ENERGIOU, v rámci ktorého SIEA poskytuje bezplatné odborné energetické poradenstvo. Projekt je financovaný prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Témy:

LEGISLATÍVNY RÁMEC PODPORY OZE A JEHO VPLYV NA ŽIVOT V REGIÓNOCH

Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Slovenská inovačná a energetická agentúra

FOTOVOLTIKA – MOŽNOSTI A PRAX NA SLOVENSKU

Ing. Pavol Kosa, Slovenská inovačná a energetická agentúra

MONITOROVANIE VÝKONU SOLÁRNYCH SYSTÉMOV

Ing. Pavel Starinský, Slovenská inovačná a energetická agentúra

VYUŽITIE BIOMASY PRI VÝROBE TEPLA VO VEREJNOM SEKTORE

Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc., Národná energetická spoločnosť, a.s., Bratislava

UPLATNENIE TEPELNÝCH ČERPADIEL POHÁŇANÝCH PLYNOVÝM MOTOROM

Ing. Miroslav Machovič, ESM-Yzamer, energetické služby a monitoring, s.r.o., Trnava

MALÉ VODNÉ ELEKTRÁRNE A ICH PRÍNOS V REGIONÁLNEJ ENERGETIKE

prof. Ing. Peter Dušička, PhD., STU Bratislava, Stavebná fakulta

GEOTERMÁLNA ENERGIA – PERSPEKTÍVNE RIEŠENIE PRE VYBRANÉ LOKALITY

Ing. Oto Halás, Slovgeoterm, a.s., Bratislava

SKÚSENOSTI S VYUŽÍVANÍM GEOTERMÁLNEJ ENERGIE V GALANTE

Ing. Miklós Kocskovics, Galantaterm, spol. s r.o., Galanta

EXKURZIA

Prehliadka využitia geotermálneho vrtu spoločnosti Galantaterm, spol. s r.o. Galanta