TOGETHER – TOwards a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction

logo_Tugether.pngHlavným cieľom projektu je podporiť samosprávy, aby prijali také riadiace opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti pri správe svojich budov a infraštruktúry, vďaka ktorým pri prijateľnej návratnosti prípadných investícií dosiahnu úsporu energie a tým aj finančných zdrojov v ich verejnom rozpočte.

 

Začiatok projektu: jún 2016
Trvanie projektu:
36 mesiacov
Financovanie: EÚ 85%; SIEA 15%

Koordinátor: Provincia di Treviso (IT)
Partneri: Provincia Treviso (IT), Energetická agentura Vysočiny (CZ), SIEA (SK), Univerzita Maribor (SI), Mesto Záhreb (HR), Združenie obcí Poľska (PL), Regionálna rozvojová agentúra Dél-Dunántúli (HU), 12. mestský obvod Budapešti (HU).
Internetová stránka: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/TOGETHER.html

Ciele projektu:
Projekt by mal umožniť prostredníctvom školení, poradenstva, praktických stáží a ďalších vhodných systémových nástrojov kapacitné a znalostné posilnenie zodpovedných pracovníkov samospráv v oblasti hospodárenia s energiou. Prostredníctvom vyškolených pracovníkov obcí, prípadne správcov budov a infraštruktúry môžu obce dosiahnuť úsporu energie a nákladov pri prevádzke budov a zariadení v nich a obmedziť spotrebu fosílnych palív vďaka využitiu obnoviteľných zdrojov energie. Vyškolení pracovníci budú môcť lepšie uplatňovať manažérske postupy a nástroje, efektívnejšie spravovať budovy a lepšie využívať existujúce a nové finančné nástroje (napr. energetické služby). Zároveň získajú informácie, ako príslušné ušetrené finančné prostriedky vhodne plánovane reinvestovať a využívať v ďalší prospech obce.

Aktivity projektu predpokladajú:
– sumarizáciu existujúcich manažérskych nástrojov v oblasti správy budov samospráv;
– vytvorenie vzdelávacieho kurzu v trvaní 12 dní pre až 150 pracovníkov samospráv (zameranie na energetické manažérstvo, správanie užívateľov, financovanie a ekonomické nástroje pre obnovu a správu budov, energetické služby);
– realizácia energetických auditov vybraných budov a inštalácia inteligentných meračov vo vybraných budovách;
– praktické uplatnenie vhodných manažérskych nástrojov primeraných pre príslušné budovy a štruktúru obcí vo vybraných budovách, spolupráca vyškolených pracovníkov obce pri informovaní užívateľov budov o ich správnej a hospodárnej prevádzke;
– v rámci projektu by mali byť pripravené aj odporúčania na tvorbu politík podporujúcich samosprávy a ich pracovníkov v oblasti energetickej efektívnosti, ako aj informácie pre iné samosprávy o výsledkoch pilotných inštalácií.

Výstupy projektu:

Pilotné aktivity –  Ako v školách motivovať k úsporám energie s minimálnymi nákladmi

Dobrodružstvá v zelenej materskej škole – kniha aktivít pre deti . pdf

 

Ako možno prispieť k energetickej efektívnosti vo verejných budovách – video 

 

Prečo sa oplatí merať a sledovať spotrebu energie – video

 

 

Odporúčania a tipy:  Na návykoch záleží

1 Ako zefektívniť využívanie energie vo verejných budovách.pdf
2
Ako zefektívniť využívanie energie vo verejných budovách určených na bývanie .pdf
3
Vlastníci a správcovia budov pripravte sa na zmenu a jej pozitívny dopad .pdf

 

Podujatia:

Pozvánka na prednášku o úsporách energie vo verejných budovách bez veľkých investícií

Pozvánka a prezentácie z workshopu  na tému Ako byť energeticky efektívny s nulovou alebo minimálnou investíciou, jún 2018TOGETHER počas Európskeho týždňa energetickje efektívnosti, Brusel, jún 2018

Mezinárodný workshop na témy Energetické služby so zárukou a Správa spotreby energie, Maribor, apríl 2018

Mezinárodný workshop na témy Energetické služby so zárukou a Správa spotreby energie, Krajský úrad Vysočina, máj 2016

Prezentácie SIEA z workshopu:
Energetické služby so zárukou (EPC) – O čo sa jedná?, Libor Gažovič, SIEA

Energetické zmluvy so zárukou (EPC) – Európska perspektíva: prínosy a výzvy, Libor Gažovič, SIEA

 

Newsletter:
1,  2, 3,  4, 5

Kontakt:

Projektový manažér: Mgr. Zuzana Palugová
Mobil: +421 905 923 180
E-mail: zuzana.palugova@siea.gov.sk