Zrealizované projekty obnovy verejných budov

Pozrite si fotogalériu s uskutočnenými opatreniami na zvýšenie energetickej efektívnosti v rámci pilotného projektu Energetická efektívnosť vo verejných budovách.  Projekt bol financovaný z Medzinárodného fondu na podporu odstavenia elektrárne Bohunice.

 

Obnovu 57 objektov administratívne a odborne zastrešuje Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá priebežne monitoruje aj úspory dosiahnuté vykonaním opatrení. Ku všetkým podprojektom pripravili odborní pracovníci SIEA energetické audity pôvodného stavu a na ich realizáciu dozerali spolu s odborným konzultantom. 

Spoločné zariadenie materskej školy, detských jaslí, zdravotného strediska a obecného úradu v obci Alekšince

Spoločné zariadenie materskej školy, detských jaslí, zdravotného strediska a obecného úradu v obci Alekšince Spoločné zariadenie materskej školy, detských jaslí, zdravotného strediska a obecného úradu v obci Alekšince

Obecný úrad v obci Bardoňovo

Obecný úrad v obci Bardoňovo Obecný úrad v obci Bardoňovo

Obecný úrad v obci Bojná

Obecný úrad v obci Bojná Obecný úrad v obci Bojná

Kultúrny dom s obecným úradom v obci Borský Svätý Jur

Kultúrny dom s obecným úradom v obci Borský Svätý Jur Kultúrny dom s obecným úradom v obci Borský Svätý Jur

Areál základnej školy v obci Cerová

Areál základnej školy v obci Cerová Areál základnej školy v obci Cerová

Materská škola v obci Cífer

Materská škola v obci Cífer Materská škola v obci Cífer

Kultúrny dom v obci Dechtice

Kultúrny dom v obci Dechtice Kultúrny dom v obci Dechtice

Obecný úrad v obci Dolná Krupá

Obecný úrad v obci Dolná Krupá Obecný úrad v obci Dolná Krupá

Kultúrny dom v obci Golianovo

Kultúrny dom v obci Golianovo Kultúrny dom v obci Golianovo

Materská škola v obci Hostie

Materská škola v obci Hostie Materská škola v obci Hostie

Obecný úrad v Chtelnici

Obecný úrad v Chtelnici Obecný úrad v Chtelnici

Obecný úrad a kultúrny dom v obci Imeľ

Obecný úrad a kultúrny dom v obci Imeľ Obecný úrad a kultúrny dom v obci Imeľ

Kultúrno-sociálne zariadenie v obci Ivanka pri Nitre

Kultúrno-sociálne zariadenie v obci Ivanka pri Nitre Kultúrno-sociálne zariadenie v obci Ivanka pri Nitre

Obecný úrad a pošta v Jaslovských Bohuniciach

Obecný úrad a pošta v Jaslovských Bohuniciach Obecný úrad a pošta v Jaslovských Bohuniciach
Kultúrny dom v obci Jelenec

Kultúrny dom v obci Jelenec Kultúrny dom v obci Jelenec

Viacúčelová obecná budova v Kalnej nad Hronom

Viacúčelová obecná budova v Kalnej nad Hronom Viacúčelová obecná budova v Kalnej nad Hronom

Kultúrny dom v obci Komjatice

Kultúrny dom v obci Komjatice Kultúrny dom v obci Komjatice

Kultúrny dom v obci Kovarce

Kultúrny dom v obci Kovarce Kultúrny dom v obci Kovarce

Základná a materská škola v obci Kravany nad Dunajom

Základná a materská škola v obci Kravany nad Dunajom Základná a materská škola v obci Kravany nad Dunajom

Obecný úrad v Križovanoch nad Dudváhom

Obecný úrad v Križovanoch nad Dudváhom Obecný úrad v Križovanoch nad Dudváhom

Kultúrny dom v obci Ludanice

Kultúrny dom v obci Ludanice Kultúrny dom v obci Ludanice

Zdravotné stredisko v obci Močenok

Zdravotné stredisko v obci Močenok Zdravotné stredisko v obci Močenok

Zdravotné stredisko v obci Mojmírovce

Zdravotné stredisko v obci Mojmírovce Zdravotné stredisko v obci Mojmírovce

Základná škola v obci Nemčiňany

Základná škola v obci Nemčiňany Základná škola v obci Nemčiňany

Kultúrny dom v obci Palárikovo

Kultúrny dom v obci Palárikovo Kultúrny dom v obci Palárikovo

Základná škola v obci Pohronský Ruskov

Základná škola v obci Pohronský Ruskov Základná škola v obci Pohronský Ruskov

Obecný úrad v Poľnom Kesove

Obecný úrad v Poľnom Kesove Obecný úrad v Poľnom Kesove

Obecný úrad a kultúrny dom v obci Preseľany

Obecný úrad a kultúrny dom v obci Preseľany Obecný úrad a kultúrny dom v obci Preseľany
Kultúrny dom v obci Rišňovce

Kultúrny dom v obci Rišňovce Kultúrny dom v obci Rišňovce

Obecný úrad v obci Skýcov

Obecný úrad v obci Skýcov Obecný úrad v obci Skýcov

Kultúrny dom v obci Tešedíkovo

Kultúrny dom v obci Tešedíkovo Kultúrny dom v obci Tešedíkovo

Mestský úrad Tlmače

Mestský úrad Tlmače Mestský úrad Tlmače

Kultúrny dom v obci Veľké Kostoľany

Kultúrny dom v obci Veľké Kostoľany Kultúrny dom v obci Veľké Kostoľany

Kultúrny dom v obci Ludanice

Kultúrny dom v obci Ludanice Kultúrny dom v obci Ludanice

Obecný úrad vo Veľkých Úľanoch

Obecný úrad vo Veľkých Úľanoch Obecný úrad vo Veľkých Úľanoch

Spoločenský dom v obci Veľké Zálužie

Spoločenský dom v obci Veľké Zálužie Spoločenský dom v obci Veľké Zálužie

Základná a materská škola v obci Volkovce

Základná a materská škola v obci Volkovce Základná a materská škola v obci Volkovce

Kultúrny dom v obci Výčapy-Opatovce

Kultúrny dom v obci Výčapy-Opatovce Kultúrny dom v obci Výčapy-Opatovce