Zrealizované projekty obnovy verejných budov

Pozrite si fotogalériu s uskutočnenými opatreniami na zvýšenie energetickej efektívnosti v rámci pilotného projektu Energetická efektívnosť vo verejných budovách.  Projekt bol financovaný z Medzinárodného fondu na podporu odstavenia elektrárne Bohunice.

 

Obnovu 57 objektov administratívne a odborne zastrešuje Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá priebežne monitoruje aj úspory dosiahnuté vykonaním opatrení. Ku všetkým podprojektom pripravili odborní pracovníci SIEA energetické audity pôvodného stavu a na ich realizáciu dozerali spolu s odborným konzultantom. 

Spoločné zariadenie materskej školy, detských jaslí, zdravotného strediska a obecného úradu v obci Alekšince

Aleksice_po1.jpgAleksice_po2.jpg

Obecný úrad v obci Bardoňovo

SIEA_Bardonovo07.jpgSIEA_Bardonovo08.jpg

Obecný úrad v obci Bojná

Bojna_po1.jpgBojna_po2.jpg

Kultúrny dom s obecným úradom v obci Borský Svätý Jur

Borsky_Svaty_Jur_po1.jpgBorsky_Svaty_Jur_po2.jpg

Areál základnej školy v obci Cerová

Cerova_po1.jpgCerova_po2.jpg

Materská škola v obci Cífer

Cifer_po2.jpgCifer_po1.jpg

Kultúrny dom v obci Dechtice

Dechtice_po1.jpgDechtice_po2.jpg

Obecný úrad v obci Dolná Krupá

Dolna_Krupa_po2.jpgDolna_Krupa_po3.jpg

Kultúrny dom v obci Golianovo

Golianovo_po2.jpgGolianovo_po1.jpg

Materská škola v obci Hostie

Hostie_po1.jpgHostie_po23.jpg

Obecný úrad v Chtelnici

Chtelnica_po1.jpgChtelnica_po3.jpg

Obecný úrad a kultúrny dom v obci Imeľ

siea_Imel8.jpgsiea_Imel4.jpg

Kultúrno-sociálne zariadenie v obci Ivanka pri Nitre

Ivanka_pri_Nitre_po1.jpgIvanka_pri_Nitre_po2.jpg

Obecný úrad a pošta v Jaslovských Bohuniciach

Jaslovske_Bohunice_po1.jpgJaslovske_Bohunice_po2.jpg
Kultúrny dom v obci Jelenec

Jelenec_po1.jpgJelenec_po2.jpg

Viacúčelová obecná budova v Kalnej nad Hronom

Kalna_nad_Hronom_po1.jpgKalna_nad_Hronom_po2.jpg

Kultúrny dom v obci Komjatice

Komjatice_po1.jpgKomjatice_po2.jpg

Kultúrny dom v obci Kovarce

SIEA_Kovarce08.jpgSIEA_Kovarce06.jpg

Základná a materská škola v obci Kravany nad Dunajom

Kravany_po1.jpgKravany_po2.jpg

Obecný úrad v Križovanoch nad Dudváhom

Krizovany_nad_Dudvahom_po1.jpgKrizovany_nad_Dudvahom_po2.jpg

Kultúrny dom v obci Ludanice

Ludadice poLudadice po 2

Zdravotné stredisko v obci Močenok

Mocenok_po1.jpgMocenok_po3.jpg

Zdravotné stredisko v obci Mojmírovce

Mojmirovce_po1.jpgMojmirovce_po2.jpg

Základná škola v obci Nemčiňany

SIEA_Nemcinany10.jpgSIEA_Nemcinany11.jpg

Kultúrny dom v obci Palárikovo

Palarikovo_po1.jpgPalarikovo_po3.jpg

Základná škola v obci Pohronský Ruskov

SIEA_Pohronsky_Ruskov15.jpgSIEA_Pohronsky_Ruskov13.jpg

Obecný úrad v Poľnom Kesove

Polny_Kesov_po1.jpgPolny_Kesov_po2.jpg

Obecný úrad a kultúrny dom v obci Preseľany

SIEA_Preselany10.jpgSIEA_Preselany06.jpg
Kultúrny dom v obci Rišňovce

Risnovce_po1.jpgRisnovce_po3.jpg

Obecný úrad v obci Skýcov

Skycov_po1.jpgSkycov_po2.jpg

Kultúrny dom v obci Tešedíkovo

Tesedikovo_po1.jpgTesedikovo_po2.jpg

Mestský úrad Tlmače

Tlmace_po1.jpgTlmace_po2.jpg

Kultúrny dom v obci Veľké Kostoľany

Velke_Kostolany_po1.jpgVelke_Kostolany_po2.jpg

Kultúrny dom v obci Ludanice

Velke_Ludince_po1.jpgVelke_Ludince_po2.jpg

Obecný úrad vo Veľkých Úľanoch

Velke_Ulany_po1.jpgVelke_Ulany_po2.jpg

Spoločenský dom v obci Veľké Zálužie

Velke_Zaluzie_po1.jpgVelke_Zaluzie_po3.jpg

Základná a materská škola v obci Volkovce

SIEA_Volkovce_9.jpgSIEA_Volkovce_12.jpg

Kultúrny dom v obci Výčapy-Opatovce

Vycapy_Opatovce_po1.jpgVycapy_Opatovce_po2.jpg