Obecný úrad a pošta v Jaslovských Bohuniciach


Počet obyvateľov:
1 988

Lokalita: okres Trnava


Popis objektu pred rekonštrukciou:

Objekt obecného úradu má jedno podzemné podlažie (znížené prízemie) čiastočne zapustené pod úroveň terénu a dve nadzemné podlažia. Budova bola postavená v rokoch 1977-78. V súčasnosti sú priestory 1. podzemného podlažia prázdne. Na 1. nadzemnom podlaží sú v prevádzke priestory pošty a príležitostne sa využíva zasadačka. Na 2. nadzemnom podlaží sa nachádza sobášna sieň, ktorá slúži na organizáciu spoločenských udalostí. Kancelárie sa nepoužívajú. Od obdobia výstavby neprešiel objekt žiadnou významnou rekonštrukciou obvodového a strešného plášťa. Dodávka tepla na vykurovanie sa realizuje cez centrálnu odovzdávaciu stanicu tepla s vlastnou ekvitermickou reguláciou. V budove sa teplá voda spotrebovávala v zanedbateľnom množstve. Termostatické ventily neboli nainštalované a vykurovací systém nebol hydraulicky vyregulovaný. Otvorové výplne boli pôvodné. Celý objekt je murovaný s plochou strechou.


Rok ukončenia:
2011

Uskutočnené opatrenia:

  • zateplenie obvodového plášťa
  • zateplenie strechy
  • výmena otvorových konštrukcií
  • rekonštrukcia vykurovacej sústavy
  • výmena svetelných zdrojov


Budova pred rekonštrukciou:

Jaslovske_Bohunice_pred1.jpgJaslovske_Bohunice_pred2.jpgJaslovske_Bohunice_pred3.jpg


Objekt po realizácii projektu:

Jaslovske_Bohunice_po1.jpgJaslovske_Bohunice_po2.jpg