Obecný úrad v obci Bojná

Počet obyvateľov: 2 010

Lokalita:okres Topoľčany


Popis objektu pred rekonštrukciou:

Budova obecného úradu je dvojposchodová podpivničená budova s valbovou strechou, ktorá bola postavená v roku 1960. Je prepojená s požiarnou zbrojnicou, ktorá nebola predmetom projektu. V suteréne sú situované technicko-prevádzkové priestory: kotolňa, dielňa, sklady. Na prízemí sa nachádzajú kancelárie, sklady, chodby, sociálne priestory a schodisko. Na prvom poschodí sú umiestnené kancelárie, sociálne priestory a svadobná miestnosť. Zvislé obvodové konštrukcie sú postavené z pórobetónových tvárnic hrúbky 300 mm. Stropy tvoria stropné panely PZD. Strecha bola zrekonštruovaná v roku 2002, ale bez zateplenia. Otvorové konštrukcie sa vyplnili zdvojenými oknami a dverami s dreveným rámom, ktoré boli už značne opotrebované a netesnili.


Rok ukončenia: 2011

Uskutočnené opatrenia:

  • zateplenie obvodového plášťa
  • zatepleniepodlahy na nevykurovanej povale
  • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu
  • výmena otvorových konštrukcií
  • rekonštrukcia zdroja tepla
  • výmena svetelných zdrojov


Budova pred rekonštrukciou:

Bojna_pred1.jpgBojna_pred2.jpgBojna_pred3.jpgBojna_pred4.jpg


Objekt po realizácii projektu:

Bojna_po1.jpgBojna_po3.jpgBojna_po4.jpgBojna_po2.jpg