Kultúrny dom v obci Golianovo


Počet obyvateľov:
1 422

Lokalita: okres Nitra


Popis objektu pred rekonštrukciou:

Trojpodlažná budova kultúrneho domu má nevykurovaný suterén a plochú strechu. Obvodový plášť je postavený z pórobetónových tvárnic, omietnutých vápennocementovou omietkou. Hrúbka obvodového plášťa je 45 cm. Otvorové konštrukcie vypĺňali zdvojené okná s dreveným rámom. Boli značne opotrebované so špárovými netesnosťami. Tento nedostatok spôsoboval nadmerné tepelné straty infiltráciou, a to hlavne na náveterných stranách budovy. Hlavné vstupné dvere, nachádzajúce sa na severozápadnej strane objektu, boli kovové bez prerušenia tepelného mosta s jednoduchým zasklením. Stropné konštrukcie sú tvorené betónovými stropnými vložkami. Strešná konštrukcia nad sálou a javiskom je zo želozobetónových stropných panelov.

 

Rok ukončenia: 2011

Uskutočnené opatrenia:

  • zateplenie obvodového plášťa
  • zateplenie strechy
  • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu
  • výmena otvorových konštrukcií
  • rekonštrukcia zdroja tepla
  • výmena svetelných zdrojov


Budova pred rekonštrukciou:

Golianovo_pred2.jpgGolianovo_pred3.jpgGolianovo_pred4.jpg

 


Objekt po realizácii projektu:

Golianovo_po1.jpgGolianovo_po2.jpgGolianovo_po3.jpg