O štátne dotácie na kolektory a kotly na biomasu požiadalo ku koncu apríla 2345 záujemcov

Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá je administrátorom dotačného programu, ku koncu apríla evidovala celkovo 2345 žiadostí na poskytnutie dotácie. O dotácie na slnečné kolektory požiadalo 1915 rodinných domov a 12 bytových domov, ktoré už využívajú obnoviteľný zdroj energie na ohrev teplej úžitkovej vody alebo dokurovanie. Zatiaľ 418 žiadostí podali domácnosti, ktoré si zakúpili kotol na drevnú biomasu.

Podrobnejšie informácie o možnosti získať dotácie.