Veľké budovy – aktualizácia správcov

Vlastník veľkej budovy (s úžitkovou plochou viac ako 1 000 m2) je povinný poskytnúť súbor údajov o celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok prevádzkovateľovi monitorovacieho systému, ak ho o to požiada. Táto povinnosť vyplýva z § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti. Prevádzkovateľom monitorovacieho systému je Slovenská […]

Zasielanie údajov o spotrebe energie prevádzkovateľovi monitorovacieho systému

Ústredné orgány štátnej správy a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré sú podľa zákona č. 476/2008 Z.z. o Energetickej efektívnosti povinné každoročne do 31. marca zaslať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému údaje o svojej celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok,  môžu údaje doručiť elektronicky e-mailom alebo v tlačenej forme.

Usmernenie k zasielaniu údajov o spotrebe energie prevádzkovateľovi monitorovacieho systému

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky vydalo 24. februára 2010 metodické usmernenie pre ústredné orgány štátnej správy a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti o zasielaní údaje o svojej celkovej spotrebe energie prevádzkovateľovi monitorovacieho systému.