Zasielanie údajov o spotrebe energie prevádzkovateľovi monitorovacieho systému

Ústredné orgány štátnej správy a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré sú podľa zákona č. 476/2008 Z.z. o Energetickej efektívnosti povinné každoročne do 31. marca zaslať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému údaje o svojej celkovej spotrebe energie za predchádzajúci kalendárny rok,  môžu údaje doručiť elektronicky e-mailom alebo v tlačenej forme.

 

Údaje je nutné zaslať elektronicky na adresu: monitorovanie@siea.gov.sk

 

Alebo doručiť na adresu:


Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Rudlovská cesta 53

974 28 Banská Bystrica.

Bližšie informácie si môžete vyžiadať elektronicky na adrese olmv@siea.gov.sk alebo telefonicky na čísle +421 905 540 861.