Európsky týždeň udržateľnej energie 2012

Zapájať sa môžu rozličné organizácie verejného a súkromného sektora so záujmom o danú problematiku, ktoré sa budú v jednotlivých krajinách podieľať na organizácii týchto akcií. Podujatia môžu byť realizované vo forme konferencií, výstav, workshopov, dní otvorených dverí, prednášok, mediálnych kampaní, či tzv. energetických dní. V uplynulom roku 2011 sa v rámci tejto iniciatívy udialo 720 podujatí v 43 krajinách, ktorých sa zúčastnilo viac ako 150 000 návštevníkov.

Európsky týždeň udržateľnej energie je najväčším európskym fórom, ktoré sa zaoberá témou budúcnosti obnoviteľných energií a riešeniami na znižovanie energetickej spotreby. Vytvára priestor pre stretnutie a komunikáciu zainteresovaných strán, predstavujú sa tu nové iniciatívy a snaží sa napríklad o stimulovanie investícií do nových technológií. Uskutočňuje sa pravidelne od roku 2005.

 

Pre viac informácií navštívte: www.eusew.eu