Vrátiť sa na normálnu verziu

Energetické štítky spotrebičov čaká na jar zmena, predajcovia môžu využiť spoločnú informačnú kampaň

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou pripravuje informačnú kampaň o nových energetických štítkoch EÚ. Kampaň má pomôcť predajcom pri prechode na nové štítky, ktoré sa budú k prvým kategóriám výrobkov vymieňať v  marci 2021.

Štítky, ktoré zaviedla Európska únia, pomáhajú viac ako 25 rokov rozlišovať zariadenia s vyššou a nižšou spotrebou energie. Hlavným dôvodom zmien je skutočnosť, že väčšina aktuálne vyrábaných produktov už patrí do najvyšších tried energetickej účinnosti A až A+++ a najnižšie triedy už nie sú potrebné. Zásadne sa preto budú meniť pravidlá zaraďovania výrobkov do tried v škále od G po A, aj tiež samotný výpočet spotreby energie, ktorý by sa mal viac priblížiť reálnym podmienkam. V dôsledku toho budú mať mnohé spotrebiče nové štítky s podstatne nižšími triedami ako doteraz.

„Výrobcovia zariadení vkladajú nové štítky do balení už niekoľko mesiacov. Povinnosť výmeny štítkov sa dotkne tisícok predajní. Kampaň má pomôcť zabezpečiť, aby sa zákazníci necítili zmätení alebo oklamaní, keď v prechodnom období nájdu v jednej predajni pri tom istom druhu zariadenia starý štítok s vyššou energetickou triedou a v inej s nižšou triedou, “ uviedol generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Predajcovia spotrebičov s energetickými štítkami majú vo všetkých členských krajinách podľa Nariadenia EÚ 2017/1369 zabezpečiť výmenu štítkov v predajniach, e-shopoch a na webových stránkach v určených termínoch v priebehu 14 pracovných dní. Ako prvé bude nutné od 1. do 18. marca 2021 vymeniť štítky k chladničkám, mrazničkám, vinotékam, práčkam, práčkam so sušičkami, umývačkám riadu a tiež k elektronickým displejom, vrátane televízorov a monitorov. Od 1. mája 2021 sa budú meniť štítky pneumatík a od 1. septembra 2021 štítky svetelných zdrojov a svietidiel.

SIEA s MH SR a so združením výrobcov domácich spotrebičov APPLiA Slovakia zorganizovala pracovné stretnutie, na ktorom zástupcom najväčších obchodných sietí ponúkajúcich zariadenia s energetickými štítkami prezentovali pripravované zmeny a rámec spoločnej kampane. Spoluprácu už prisľúbila aj Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, Asociácia spotrebnej elektroniky, IT Asociácia Slovenska a ďalšie odborné organizácie.

„Spoločná informačná kampaň nezahŕňa nasadenie platených formátov v médiách. Jej účelom je poskytnúť podporu pri zmene štítkov na predajných miestach. Preto nás zaujíma, aké formáty by chceli predajcovia využiť vo svojich maloobchodných prevádzkach,“ dodal P. Blaškovitš.

Pre predajcov je pripravený krátky elektronický dotazník, v ktorom môžu uviesť, aké informačné nástroje uprednostňujú. Výsledky dotazníka budú zohľadnené pri výbere a príprave aktivít základnej informačnej kampane financovanej zo zdrojov štátneho rozpočtu.

Ak máte záujem o zasielanie o informácií o príprave kampane, vrátane pozvánky na  konferenciu, napíšte e-mail na adresu energetickestitky@siea.gov.sk, prípadne sa môžete prihlásiť na odber noviniek zo stránky SIEA v časti Podporné programy.

 

Prezentácie z pracovného stretnutia s predajcami

Energetické štítkovanie  – legislatívny rámec

Zuzana Šulková, MHSR

Energetické štítkovanie – pripravované zmeny

Andrej Hrdlička, APPLiA Slovakia

Nové energetické štítky EU – informačná kampaň

Sylvia Pálková, SIEA