Overovanie hospodárnosti prevádzky tepelných zariadení

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vykonáva overovanie hospodárnosti prevádzky sústav tepelných zariadení na Slovensku na základe zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a vyhlášky č. 328/2005 Z.z.

Prehľad v minulosti vykonávaných overovaní hospodárnosti prevádzky

Elektrárne

Verejné teplárne

Priemyselné teplárne

Rozhodujúci dodávatelia tepla v mestách

Ostatní dodávatelia

Prostredníctvom overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení sa zisťuje energetická hospodárnosť a účinnosť výroby, rozvodu a transformácie tepla regulovaných subjektov, ktoré zabezpečujú dodávku tepla (podľa zákona č.276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Povinnosť pre dodávateľov tepla – držiteľov povolení na podnikanie v tepelnej energetike – zabezpečiť overovanie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesto vyplýva z § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platom znení v intervaloch jedenkrát za 3 roky a pri zariadeniach na výrobu tepla, v ktorých sa využívajú tuhé alebo kvapalné fosílne paliva, jedenkrát za 2 roky.

Táto činnosť sa v SR zaviedla za účelom odhaľovania možností zefektívnenia výroby, distribúcie a dodávky tepla, transparentného vyjadrenia miery účinnosti jednotlivých častí sústav tepelných zariadení (zariadení na výrobu a distribúciu tepla) a v neposlednom rade z dôvodu ochrany odberateľa a konečného spotrebiteľa tepla v prirodzene monopolnom prostredí trhu s teplom. Zistená nehospodárnosť pri výrobe a distribúcii tepla nie je oprávnenou nákladovou položkou v cene tepla.

V záujme zabezpečenia jednotnosti metodického postupu overovania hospodárnosti na celom Slovensku, nestranností a zabránenia ovplyvňovania výsledkov overovania, je poverená výkonom overovania za úhradu vo výške ekonomický oprávnených nákladov príspevková organizácia zriadená Ministerstvom hospodárstva SR, (podľa §25 ods. (4) zákona 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike) – Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Výstupy z overovania (stanovené normatívne účinnosti výroby, rozvodu a transformácie tepla) sa využívajú pri monitorovaní energetickej efektívnosti v segmente regulovaných subjektov v tepelnej energetike.

Prehľad vykonaných overovaní hospodárnosti prevádzky

Elektrárne

Slovenské elektrárne, a.s. – Elektrárne Nováky

Slovenské elektrárne, a.s. – Elektrárne Vojany

Slovenské elektrárne, a.s. – Atómové elektrárne Bohunice, odštepný závod, Jaslovské Bohunice

Slovenské elektrárne, a.s. – Atómové elektrárne závod Mochovce

Verejné teplárne

BBES, a.s. Banská Bystrica

Bratislavská teplárenská, a.s. Bratislava

Martinská teplárenská, a.s. Martin

PPC Power, a.s. Bratislava

Tepláreň Košice, a.s.

Zvolenská teplárenská, a.s. Zvolen

Žilinská teplárenská a.s. Žilina

Priemyselné teplárne

BUČINA ZVOLEN, a.s. Zvolen

BUKOCEL, a.s. Hencovce

BUKÓZA ENERGO, a. s. Hencovce

CHEMES, a.s. Humenné

Chemosvit Energochem, a.s. Svit

CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. Stará Turá

CZT Ružomberok, s.r.o. RUŽOMBEROK

Duslo, a.s. Šaľa

Energy Snina, a.s. Snina

Hnojivá Duslo, s.r.o. Strážske

Istrochem Reality,a.s. Bratislava

KVARTET, a.s. Partizánske

Levitex, a.s. Levice

Mondi SCP, a.s. Ružomberok

Poltárska energetická, s.r.o. Poltár

Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. Liptovský Hrádok

Slovenské energetické strojárne, a.s. Tlmače

Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.Bratislava

Slovnaft, a.s. Bratislava

Smurfit Kappa Štúrovo, a.s. Štúrovo

TEPLÁREŇ, a.s. Považská Bystrica

TP 2, s.r.o. Strážske

U.S.Steel Košice s.r.o.

Rozhodujúci dodávatelia tepla v mestách

BARDTERM, s.r.o. Bardejov

BENET, s.r.o. Nováky

BINEKO, spol. s r.o. Rajec

BYHOS, s.r.o. Stropkov

BYP, s.r.o. Liptovský Hrádok

BYTENERG spol. s r.o. Medzilaborce

BYTES, s r.o.Detva

Bytherm s.r.o. Mestský bytový podnik, Poltár

Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky

Bytová správa spol. s r.o. Banská Štiavnica

Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. Hlohovec

Bytové hospodárstvo Sečovce, s.r.o. Sečovce

Bytový podnik mesta Dudince, Dudince

Bytový podnik Myjava, spol. s r.o. Myjava

Bytový podnik Námestovo, s.r.o. Námestovo

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. Piešťany

Bytový podnik Svit, s.r.o.Svit

Bytový podnik Trebišov, s.r.o. Trebišov

BYTREAL Tlmače, s.r.o. Tlmače

BYTTERM, a.s. Žilina

Byttes spol. s r.o. 028 01 Trstená

BYTTHERM, s.r.o. Bánovce nad Bebravou

BYVATERM, s.r.o. Vrútky

COFELY, a.s. Bratislava

COM – therm spol. s r.o., Komárno

Dalkia, a.s. Bratislava

Dalkia Brezno, a.s. Brezno

Dalkia Kráľovský Chlmec, spol. s r.o.

Dalkia Lučenec, a.s.

Dalkia Podunajské Biskupice, s.r.o.

Dalkia Poprad, a.s.

Dalkia Senec, a.s.

Dalkia Vráble, a.s.

Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Košice

Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o.

DCa THERM, a.s. Dubnica nad Váhom

DOMSPRÁV s.r.o. byty, teplo a iné služby, Michalovce

EMKOBEL, a.s. Spišská Nová Ves

Enerbyt, s.r.o. Štúrovo

Energetika Turzovka, s.r.o.

ENERGO – BYTOS, s.r.o., Šahy

ENERGOBYT, s.r.o. Humenné

Energobyt, spol. s r.o. Rimavská Sobota

Filbyt, s.r.o. Fiľakovo

FORTUNAE, s.r.o. Levice

GALANTATERM spol. s r.o. Galanta

Hontianska energetická, s.r.o. Hriňová

Hriňovská energetická, s.r.o. Hriňová

Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné

ILFES, s.r.o. Ilava

KMET Handlová, a.s. Handlová

KolByt, s.r.o. Kolárovo

KOMTERM, a.s. Žilina

Kremnické tepelné hospodárstvo, s.r.o. Kremnica

LMT, a.s. Liptovský Mikuláš

Martico, a.s. Martin

MENERT – THERM, s.r.o. Šaľa

Mestská teplárenská spoločnosť, a.s. Čadca

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.

Mestský bytový podnik, s.r.o. Púchov

Mestský bytový podnik Sobrance

Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o.

Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o. Veľký Meder

MET Šaľa spol. s r.o.

Mibyt, s.r.o. Veľké Kapušany

MPBH, spol. s r.o. Zvolen

Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Nitra

Obec Rohožník

Podnik bytových služieb spol. s r.o. Pezinok

POV BYT, s.r.o. Považská Bystrica

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. Prievidza

Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. Bratislava

Prvá teplárenská, a.s. Holíč

Račianska teplárenská, a.s. Bratislava

Rimavská energetická, s.r.o. Hnúšťa

Sabyt, s.r.o. Sabinov

Skal&Co spol. s r.o. Skalica

SLOBYTERM spol. s r.o. Stará Ľubovňa

SLUŽBY MESTA TISOVEC

SLUŽBYT, s.r.o. Svidnik

Služby mesta, s.r.o. Spišské Podhradie

Služby pre bývanie, s.r.o. Trenčín

Službyt spol. s r.o. Senica

SOUTHERM, s.r.o. Dunajská Streda

Správa domov Gelnica

Spravbytherm, s.r.o. Kežmarok

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov

STEFE THS, s.r.o. Revúca

T e r m i a, s.r.o. Trenčianske Teplice

Technické služby mesta Partizánske spol. s r.o.

TECHNOTUR, s.r.o.Stará Turá

TEHOS, s.r.o. Dolný Kubín

TEKO-R, spol. s r.o.Rožňava

Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.

Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice

TEPLICO, s.r.o. Turčianske Teplice

TEPLO MODRA, s.r.o. Modra

TERMMING, a.s. Bratislava

TERMOKOMPLEX spol. s r.o. Krompachy

TERMONOVA, a.s. Nová Dubnica

THERMOSPOL, s.r.o. Pukanec

TOMA, s.r.o. Topoľčany

Trnavská teplárenská, a.s. Trnava

TT – KOMFORT, s. r. o. Trnava

Žarnovická energetická, s.r.o. Žarnovica

Ostatní dodávatelia tepla

6H ENERGO, s.r.o. Ružomberok

Akadémia policajného zboru v Bratislave

ANDALEX, s.r.o. Dunajská Lužná

AREA Šamorín, s.r.o.

AT – SOLID, s.r.o. Bratislava

BASTAV, s.r.o. Tisovec

Bekaert Hlohovec, a.s.Hlohovec

BES, s.r.o. Bratislava

Biomasa, združenie právnickych osôb, Kysucký Lieskovec

Bysprav spol. s r.o. Galanta

BYTOS, s.r.o. Trenčín

Bytové družstvo Bratislava III, Bratislava

Bytový podnik Harmanec

Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o. Bratislava

CALOR, s.r.o. Komárno

Centrum sociálnych služieb Bánovce nad Bebravou

Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec, a.s. Tisovec

CM European Power Slovakia, s.r.o. Bratislava

COMINTEX, a.s. Bratislava

CONFINA, s.r.o. Bratislava

COOP Jednota Liptovský Mikuláš

Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.

Danfoss Compressors spol. s r.o., Zlaté Moravce

DIAKOL Strážske, s.r.o.

Domovina Tatry, s.r.o. Tatranská Štrba

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Eko Energia, s.r.o. Kanianka

Ekonomická univerzita v Bratislave

Elektrovod – Energie, s.r.o. Košice

ELFE, Trnava

ENERGEO – SK, a.s. Nitra

ENERGOBLOK, a.s. Brezová pod Bradlom

ENERGOTRENS, s.r.o. Trenčín

Enviral, a.s. Leopoldov

ESM YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. Trnava

EUROCOM Investment, s.r.o., Bešeňová

EUROTEX SR Bratislava, s.r.o. Topoľčany

eustream, a.s., Bratislava

Fakultná nemocnica s poliklinikou, 4 Nové Zámky

Fakultná nemocnoca s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

FECUPRAL, spol. s r.o. Veľký Šariš

GANZ SET SK, s.r.o. Lučenec

GEON, a.s. Bratislava

GEOTHERMIS, a.s. Košice

GIRATHERM, s. r. o. Giraltovce

HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, a.s. Handlová

HD – Hudáček Dušan Spišská Belá

Hetech Services, a.s. Bratislava

HOLD, s.r.o. Banská Bystrica

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza

Ing. Juraj Tomčo, Košice

INMART, a.s. Bratislava

INVESTEX GROUP, s.r.o. Zvolen

INŽINIERSKE A ENERGETICKÉ SLUŽBY, s.r.o. Levice

IRPS, s.r.o. Košice

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Bratislava

KLF- ENERGETIKA, a.s. Kysucké Nové Mesto

KOSIT, a.s. Košice

Košovská stavebná spoločnosť, s.r.o. Koš

Krasbyt, s.r.o. Krásno nad Kysucou

KSP, s.r.o. Bratislava

KTT – INVEST, a.s. Turčianske Teplice

Kúpele Dudince, a.s. Dudince

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Trenčianske Teplice

Kümpers Textil Slovensko, s.r.o. Levice

KYSUCA, s.r.o. Kysucké Nové Mesto

L. Y., s.r.o. Prešov

LEOPARD, s.r.o. Leopoldov

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. Bratislava

LEVEN, a.s. Bratislava

Liptovská nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš

Lomnická teplárenská, s.r.o. Veľká Lomnica

LONLER, s.r.o. Sabinov

Marián Rybár – EVOS, Levice

MEDIC PARK, s.r.o. Bardejov

MEDVE Invest, s.r.o. Liptovský Mikuláš

MEI Property Services, s.r.o. Bratislava

MEOPTIS, s.r.o. Bratislava

MESTO TRENČÍN

Mesto Veľký Šariš, Veľký Šariš

Mestská pálenica Nemšová, s.r.o.

Mestský bytový podnik Nová Baňa

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB, s.r.o. Hanušovce nad Topľou

Metsa Tissue Slovakia, s.r.o. Žilina

MP Real Invest, a.s. Bratislava

MPBH Šamorín, s.r.o. Šamorín

MPM, s.r.o. Žilina

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava

NAVITAS, a.s. Bratislava

NCHZ Energetika, s.r.o. Nováky

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.

Nemocnica s poliklinikou Považská Bytrica

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Nemocnice a polikliniky, n.o. Bratislava

NOVBYT, s.r.o. Bratislava

Obec Cinobaňa, Cinobaňa

Obec Horná Ves, Kremnica

Obec Kočovce

Obec Lietavská Lúčka

Obec Raková

Obec Skalka nad Váhom

Obec Smižany

Obec Soblahov

Obec Trenčianska Turná

Obec Zborov

Obecný podnik služieb Lehota pod Vtáčnikom

Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o.

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Bratislava

OFZ, a.s.Istebné

Okresné stavebné bytové družstvo Považská Bystrica

Okresné stavebné bytové družstvo Senica

OMEGA REALITY Martin

OPM 2 SR, s.r.o. Nitra

Plastika, a.s. Nitra

Podnik bytového hospodárstva Sliač

POLYTOP SNV, s.r.o. Spišská Nová Ves

PPA Controll, a.s. Bratislava

PPS Group, a.s. Detva

PROTERM, s.r.o. Bratislava

Prvá energetická a teplárenská spoločnosť, s.r.o.Zlaté Moravce

Rabčan, s.r.o.Rabča

RAVEN, a.s. Považská Bystrica

RONA, a.s. Lednické Rovne

SAIDA, s.r.o. Bratislava

Sanatórium Dr. Guhra, n.o., Tatranská Polianka

SBH, s.r.o., Liptovský Peter

SBYT, s.r.o. Bratislava

SHP Harmanec, a.s.

SIMTEC, spol. s r.o. Bratislava

Slovenergie, a.s. Košice

Slovenská plavba a prístavy, a.s. Bratislava

Slovenské liehovary a likérky, a.s. Leopoldov

Slovenské lodenice Komárno, a.s. Bratislava

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava

SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o. Bratislava

SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. Liptovský Mikuláš

SOMAT – služby spol. s r.o., Bratislava

SOTE, s.r.o. Čadca

SPAEZ spol. s r.o. Banská Bystrica

Správa majetku mesta Košice, s.r.o.

St. Nicolaus, a.s. Liptovský Mikuláš

Stavebné bytové družstvo Veľké Rovné

Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica

Stavebné bytové družstvo Brezno

Stavebné bytové družstvo Fiľakovo

Stavebné bytové družstvo Lučenec

Stavebné bytové družstvo Zvolen

STEFE ECB, s.r.o. Banská Bystrica

STING – ENERGO, s.r.o. Banská Bystrica

STING – ITEC Slovakia, s.r.o. Nitra

Stredná odborná škola Nitra

Stredná odborná škola Juraja Ribaya Bánovce nad Bebravou

Stredná odborná škola polytechnická Prievidza

Stredná odborná škola strojnícka Kysucké Nové Mesto

Stredné odborné učilište Kysucké Nové Mesto

TATRAK, s.r.o. Bratislava

Tatranské lanové dráhy, a.s. Tatranská Lomnica

Technická univerzita v Košiciach Košice

TECHNOFIN, spol. s r.o. Prešov

TENERGO Brno, a.s. organizačná zložka, Hečkova 2, 036 01 Martin

TERMO B.B., s.r.o., Banská Bystrica

TERMOREAL, s.r.o. Banská Bystrica

TESLA Liptovský Hrádok, a.s. Liptovský Hrádok

thermstav, s.r.o. Dunajská Streda

Tidly Energy, s.r.o. Banská Štiavnica

Turzovská drevárska fabrika, s.r.o. Turzovka

UNITHERM BIO, s.r.o.Zvolen

V Y P U S T A spol. s r.o. Bratislava

V.O.S.R. spol. s r.o. Pravec

Vaše zdravie – správcovská, a.s. Zvolen

VODOTIKA – MG spol. s r.o. Bratislava

Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava

Warbeck energy, s.r.o. Košice

Zentiva, a.s. Hlohovec

Železiarne Podbrezová, a.s., Podbrezová

Železnice Slovenskej republiky Bratislava

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Bratislava

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Bratislava