Energetické audity

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vykonala od roku 2005 energetické audity v nasledujúcich oblastiach:

Energetické audity budov v rámci Pilotného projektu Energetická efektívnosť vo verejných budovách

Energetické audity budov subjektov financovaných z verejných zdrojov

Technické analýzy a energetické bilancie sústav tepelných zariadení dodávateľov tepla

Analýzu spotreby tepla správcov bytových objektov

Energetické audity budov v rámci Pilotného projektu Energetická efektívnosť vo verejných budovách

Budova mestského úradu Tlmače

Budova obecného úradu Bardoňov

Budova obecného úradu Bojná

Budova obecného úradu Dolná Krupá

Budova obecného úradu Dolné Obdokovce

Budova obecného úradu Chtelnica

Budova obecného úradu Jaslovské Bohunice

Budova obecného úradu Kátlovce

Budova obecného úradu Križovany nad Dudváhom

Budova obecného úradu Krušovce

Budova obecného úradu Poľný Kesov

Budova obecného úradu Ružindol

Budova obecného úradu Skycov

Budova obecného úradu Šalgovce

Budova obecného úradu Tovarníky

Budova obecného úradu Veľké Úľany

Budova obecného úradu Vlčany

Budova obecného úradu Výčapy – Opatovce

Budova obecného úradu Žiharec

Kultúrneho dom v obci Ludanice

Kultúrno informačné centrum v obci Veľké Ripňany

Kultúrno sociálne zariadenie v obci Ivanka pri Nitre

Kultúrny dom v obci Golianovo

Kulturný dom v obci Borský Svätý Jur

Kultúrny dom v obci Dechtice

Kultúrný dom v obci Imeľ

Kultúrny dom v obci Jelenec

Kultúrny dom v obci Komjatice

Kultúrny dom v obci Kovarce

Kultúrny dom v obci Kozárovce

Kultúrny dom v obci Mojzesovo

Kultúrny dom v obci Moravany

Kultúrny dom v obci Nitrianska Blatnica

Kultúrny dom v obci Palárikovo

Kultúrný dom v obci Preseľany

Kultúrny dom v obci Radošina

Kultúrny dom v obci Rišňovce

Kultúrny dom v obci Solčany

Kultúrny dom v obci Tešedíkovo

Kultúrny dom v obci Urmince

Kultúrny dom v obci Veľké Kostoľany

Materská škola v obci Alekšince

Materská škola v obci Cífer

Materská škola v obci Hostie

Materská škola v obci Starý Tekov

Materská škola v obci Volkovce

Obecná budova v obci Kalná nad Hronom

Obecný dom v obci Jarok

Sociálno-prevádzková budovava v obci Madunice

Spoločenský dom v obci Veľké Zálužie

Základná a materská škola v obci Bojničky

Základná a materská škola v obci Kravany nad Dunajom

Základná škola v obci Cerová

Základná škola v obci Červený Hrádok

Základná škola v obci Trakovice

Základná škola v obci Trnovec nad Váhom

Základná škola v obci Veľké Ludince

Základná škola v obci Abrahám

Základná škola v obci Dubník

Základná škola v obci Klasov

Základná škola v obci Kráľová nad Váhom

Základná škola v obci Lehota

Základná škola v obci Nemčiňany

Základná škola v obci Pohronský Ruskov

Zdravotné stredisko v obci Jacovce

Zdravotné stredisko v obci Močenok

Zdravotné stredisko v obci Mojmírovce

Zdravotné stredisko v obci Prašice

Zdravotné stredisko v obci Tekovské Lužany

Energetické audity budov subjektov financovaných z verejných zdrojov

SPŠ Hutnícka Košice

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Lučenci

Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici

Gymnázium JGT v Banskej Bystrici

Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín

CZSŠ sv. Jozafáta Trebišov

Domov dôchodcov Košice

Gymnázium Michalovce

Gymnázium Opatovská Košice

Gymnázium Trebišovská Košice

Kultúrne a spoločenské stredisko Strážske

Materská škola v meste Strážske

Základná škola v obci Mlynky

Nemocnica s poliklinikou Trebišov

Daňového riaditeľstvo SR Banská Bystrica

Gymnázium M. HODŽU v Liptovskom Mikuláši

Základná škola Golianova 8 v Banskej Bystrici

ZŠ Radvanská v Banskej Bystrici

ZŠ Spojová v Banskej Bystrici

Energetický audit SOU Dobšiná

Energetický audit SOU Viničky

Energetický audit nemocnice s poliklinikou vo Veľkom Krtíši

Energetický audit Špecialnej základnej školy Sečovce

Domov dôchodcov a Domov sociálných služieb Domadice

Domov dôchodcov a Domov sociálných služieb Ľeľa

Nemocnica Komárno

Nemocnica Levice

Nemocnica Šaľa

Nemocnica Topoľčany

SPŠ Nitra

Technické analýzy a energetické bilancie sústav tepelných zariadení dodávateľov tepla

Služby pre bývanie s.r.o. Trenčín

Termonova a.s. Nová Dubnica

PSB Nové Mesto nad Váhom

C-bau s.r.o. Bratislava

Termming a.s. Bratislava

BARDTERM, s.r.o. Bardejov

BYTOVÝ PODNIK Trebišov

DOMSPRÁV s.r.o. Michalovce

Humenská energetická spoločnosť a.s. Humenné

Levočská teplárenská a.s. Levoča

MIBYT s.r.o. Veľké Kapušany

RETES s.r.o. Revúca

SLUŽBYT s.r.o. Svidník

SPRAVBYT a.s. Prešov

TEHO Moldava a.s.

TEHO s.r.o. Košice

TEKO-R s.r.o. Rožňava

RDP Koš

Mesto Dudince

Daňové riaditeľstvo Banská Bystrica

SLOVARM a.s. Bratislava

Energo-Bytos Šahy

Analýza spotreby tepla správcov bytových objektov

Spokojne bývanie Bratislava

SVB Inovec Trenčín

SVB Saratovská 4 Trenčín

SVB Soblahovská 1104 Ttrenčín

SVB Soblahovská 1115 Trenčín

SVB Šafárikova 10 Trenčín

SVB Šafárikova 2734 Trenčín

SVB Západná 2468 Trenčín

SVB Soblahovská 1105 Trenčín

SVOJBYT SVB Švermova 30 Trenčín

Technické služby mesta Partizánske

Termonova a.s. Nová Dubnica

SVB Inovec Inovecká 3 Trenčín