Vrátiť sa na normálnu verziu

Kontakty – regionálne pracoviská sekcie energetických činností

TRENČÍN

Slovenská inovačná a energetická agentúra

regionálna pobočka Trenčín

Hurbanova 59

911 00  Trenčín

tel.: 032 / 7437 447

fax: 032 / 7436 057

mail: sona.pulpanova@siea.gov.sk

BANSKÁ BYSTRICA

Slovenská inovačná a energetická agentúra

regionálna pobočka Banská Bystrica

Švermova 43

974 04  Banská Bystrica

tel: 0905 / 740 728

mail: jaroslav.chocholacek@siea.gov.sk

KOŠICE

Slovenská inovačná a energetická agentúra

regionálna pobočka Košice

Krivá 23

040 01  Košice

tel.: 0908 / 735 608

mail: slavomir.cifra@siea.gov.sk