Koncepcie miest a obcí v oblasti tepelnej energetiky

Ak má obec viac ako 2500 obyvateľov a na jej území pôsobí dodávateľ alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, obec je povinná podľa zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike zabezpečiť vypracovanie koncepcie rozvoja obce v tepelnej energetike v súlade s dlhodobou koncepciou Energetickej politiky Slovenskej republiky.

Postup pre tvorbu koncepcie rozvoja obcí v oblasti energetiky je stanovený v metodickom usmernení Ministerstva hospodárstva SR č. 952/2005-200, ktorým sa určuje postup pre tvorbu koncepcie rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky.

Slovenská inovačná a energetická agentúra sa od roku 2005 podieľala na spracovaní koncepcií rozvoja v oblasti tepelnej energetiky pre mesto Košice, Prešov a Michalovce a vypracovala koncepcie rozvoja v oblasti tepelnej energetiky pre nasledujúce obce a mestá:

Bánovce nad Bebravou

Bardejov

Beluša

Brezová pod Bradlom

Bytča

Detva

Dolný Kubín

Dubnica nad Váhom

Gbely

Handlová

Hlohovec

Humenné

Ilava

Kolárovo

Kremnica

Krupina

Leopoldov

Levoča

Moldava nad Bodvou

Myjava

Nová Dubnica

Nové Mesto nad Váhom

Nové Zámky

Partizánske

Poltár

Revúca

Rimavská Sobota

Rohožník

Rožňava

Skalica

Snina

Stará Turá

Strážske

Svidník

Šaštín-Stráže

Štúrovo

Trebišov

Trenčianske Teplice

Trenčín

Trstená

Veľké Kapušany

Veľký Krtíš

Vráble

Vrútky

Žiar nad Hronom