BIM a integrované navrhovanie budov – prezentácie z podujatia

 

Stavebný sektor dnes stojí pred mnohými výzvami. Jednou z nich, v kontexte Stratégie Európa 2020, je aj podpora výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie. Jej naplnenie si vyžaduje implementáciu účinných nástrojov a metód do projekčnej praxe. Jedným z nich je aj systém v angličtine označovaný ako „Building Information Modeling (BIM),“ čiže „Informačný model budovy.“Práve BIM bol témou workshopu s názvom BIM a integrované navrhovanie budov – Perspektívy využitia informačného modelu a integrovaného navrhovania pri zvyšovaní kvality a efektívnosti prípravy, obstarávania a výstavby budov. Podujatie zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Inštitútom pre energeticky pasívne domy (iEPD).

SIEA_MATRID_Molnar.jpgJanak_a_ucastnici.jpgBalco.jpgJambor.jpg

 

BIM je pre slovenské stavebníctvo veľkou výzvou. Ponúka možnosti, ako s využitím inovatívnych technológií zvýšiť jeho konkurencieschopnosť a vie mu umožniť lepšie sa presadiť v európskom priestore. Uskutočnený workshop sa snažil nájsť odpovede na otázky do akej miery sú dnešné nástroje BIM pripravené na špecifiká domáceho stavebného sektora, akým spôsobom sú schopné podporiť prístup integrovaného navrhovania budov a či by mohli zefektívniť a ztransparentniť procesy prípravy, obstarávania, ako aj následnej správy budov.

 

Prezentácie z podujatia

 

Projekt MaTrID (aktuálny stav, perspektívy, výstupy)

Eduard Jambor, SIEA

Úvod do BIM

Patrik Minks, Autodesk

Informačný model budovy – nástroje a riešenia pre podporu ID a integrovanej dodávky projektu

Ladislav Molnár, CAD Studio

BIM – prínosy a využitie

Peter Balco, CAD EXPERT s.r.o.

BIM vo verejných zákazkách

Martin Černý, BIM CZ

BIM riešenia pre architektúru

Martin Birás, CAD Studio

Riešenia BIM pre spoločnú spoluprácu s profesiami

Pavel Homan, CAD Studio

Nástroje pre ID – designPH a PH-TOOL

Michal Lešinský, iEPD

PHPP – Pasive House Planning Package

Vladimír Šimkovic, iEPD

 

Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu s akronymom MaTrID. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov komunitárneho programu Inteligentná energia Európa. Zameriava sa na problematiku integrovaného navrhovania budov a transformáciu trhu pre budovy s takmer nulovou potrebou energie.