Vrátiť sa na normálnu verziu

SIEA pracuje v obmedzenom režime

V súvislosti s aktuálnym núdzovým stavom sú všetky pracoviská Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry pre verejnosť uzatvorené. Naďalej však vybavujú požiadavky klientov elektronicky a dokumenty doručené poštou.

 

Na základe odporúčania vyplývajúceho z  uznesenia vlády SR č. 808 zo 31. decembra 2020 týkajúceho sa núdzového stavu a opatrení v súvislosti s COVID-19 sú všetky pracoviská SIEA pre verejnosť uzatvorené. SIEA neumožňuje klientom osobný kontakt, v prípade zverejnených mobilných telefónnych čísiel je možné zamestnancov kontaktovať aj telefonicky.

SIEA tiež neumožňuje osobné doručovanie akýchkoľvek dokumentov na svoje pracoviská a odporúča využívať zasielanie dokumentov elektronicky, prípadne cez e-schránku alebo prostredníctvom poštových služieb.

Úradné hodiny v podateľni v podateľni SIEA v sídle na Bajkalskej ulici 27 v Bratislave sú až do odvolania upravené. Osobne je možné podávať zásielky v pracovných dňoch od 9,00 do 12,00 h v miestnosti č. 105.

Obmedzenia sa týkajú aj centier národných projektov  Žiť energiou, Zelená domácnostiam II, Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu a Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky.