Vrátiť sa na normálnu verziu

Bratislava

Workshop o financovaní projektov MSP s využitím poistenia energetických úspor

Slovenská inovačná a energetická agentúra vás pozýva na prvý informačný workshop medzinárodného projektu ESI Europe 2.0, na ktorom bude 22. februára 2023 prezentovaný nový spôsob prístupu k financovaniu energeticky účinných technologických riešení pre malé a stredné podniky prostredníctvom poistenia energetických úspor (ESI – Energy Savings Insurance).

Poistenie energetických úspor pomáha malým a stredným podnikom prekonávať zábrany voči tomuto typu projektov a zvyšuje dôveru v úspešnú realizáciu energeticky efektívnych riešení tým, že znižuje ich investičné riziká, napríklad pri bankových úveroch. Model GoSafe with ESI môžu využiť dodávatelia technológií pri projektoch, v rámci ktorých ponúkajú klientom inštaláciu moderných energetických technológií.

ESI model sa skladá z typizovaného kontraktu, poistenia energetických úspor a nezávislého hodnotenia. Detailné podmienky spolupráce sú popísané v dodávateľskej zmluve, v ktorej sú definované záväzky poskytovateľa technológie pri dosahovaní úspor energie pre MSP vrátane spôsobu, akým sa tieto úspory v prípade rôznych technológií merajú, overujú, garantujú a poisťujú.

Model GoSafe with ESI sa osvedčil v krajinách Latinskej Ameriky. V Európe už našiel uplatnenie v Španielsku, Taliansku a Portugalsku. V rámci projektu ESI Europe 2.0 sa začína s mapovaním možností jeho využitia v, Grécku, Chorvátsku a prostredníctvom SIEA aj na Slovensku.

Informačný workshop sa uskutoční prezenčne dňa 22. februára 2023 (streda) o 9:00 hod v priestoroch Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Bajkalská 27, Bratislava. Účasť na workshope je bezplatná.

V prípade záujmu Vás prosíme o registráciu prostredníctvom formuláru, ktorý nájdete na: https://forms.gle/8a1o4zvRrc4KuC2c7