Vrátiť sa na normálnu verziu

Bratislava

Workshop o financovaní projektov MSP s využitím poistenia energetických úspor

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na ďalší zo série workshopov o financovaní projektov malých a stredných podnikov s využitím poistenia energetických úspor, ktorý sa uskutoční 27. júna 2023 v hoteli Tatra v Bratislave.

Financovanie energeticky účinných technologických riešení prostredníctvom poistenia energetických úspor (ESI – Energy Savings Insurance) pomáha malým a stredným podnikom (MSP) prekonávať zábrany voči tomuto typu projektov a zvyšuje dôveru v úspešnú realizáciu energeticky efektívnych riešení tým, že znižuje ich investičné riziká, napríklad pri žiadosti o poskytnutie bankového úveru. Model GoSafe with ESI môžu využiť dodávatelia energeticky účinných technológií pri projektoch na znižovanie nákladov na energie v segmente MSP.

ESI model sa skladá zo vzorovej dodávateľskej zmluvy, poistenia energetických úspor a systému nezávislého hodnotenia. Detaily a špecifiká spolupráce budú prezentované na workshope.

Informačný workshop sa uskutoční prezenčne v hoteli TATRA – kongresové centrum, Nám. 1. mája č.5, Bratislava. dňa 27. júna 2023 (utorok) od 9:00 hod

Na stiahnutie: program
Účasť: bezplatne

V prípade záujmu Vás prosíme o registráciu prostredníctvom formuláru, ktorý nájdete na: https://forms.office.com/e/cFAnuaM00e