Vrátiť sa na normálnu verziu

Bratislava

Slávnostný okrúhly stôl projektu Zelená dohoda pre budovy

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na záverečný slávnostný okrúhly stôl projektu Zelená dohoda pre budovy, na ktorom budú prezentované opatrenia, ktorých naplnenie bude viesť k splneniu cieľov Európskej Zelenej dohody, lepšiemu využívaniu verejných finančných zdrojov s účasťou súkromného kapitálu, prilákaniu udržateľných energetických investícií do obnovy budov a zníženiu ich rizík. Tieto opatrenia reagujú na výzvy ako zavádzanie inovácií a digitalizácia energetiky a stavebníctva, integrácia obnoviteľných zdrojov energie, vysoká energetická náročnosť budov, znižovanie emisií skleníkových plynov, nízka produktivita práce v stavebnom sektore, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v energetickom a stavebnom sektore, vysoké ceny materiálov a zabezpečenie potrebného financovania obnovy a výstavby budov zo súkromných a verejných zdrojov.

Stretnutie bude slávnostným vyvrcholením práce stakeholderov na Zelenej dohode pre budovy, ktorá obsahuje 48 prijatých opatrení. V rámci tvorby a diskusie k návrhom opatrení sa zapojilo vyše 80 stakeholderov z relevantných sektorov a inštitúcií. Na podujatí sa bude hovoriť význame navrhovaných opatrení a dohode stakeholderov pri ich presadzovaní a spolupráci v rámci novej Európskej koalície pre financovanie energetickej efektívnosti.

 

Termín a miesto konania: 23.4.2024 (utorok), Bratislava

Trvanie: 10:00 – 15:00

Miesto: Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Primaciálne námestie 1, Bratislava

Registrácia: https://app.smartsheet.com/b/form/645f405250934fa69c14384122827951

Program: na stiahnutie

Účasť: bezplatne

Jazyk: slovenský/anglický

Kontakt: Stanislav Laktiš, stanislav.laktis@siea.gov.sk