Webinár

Pozvánka na webinár Ako zaregistrovať svetelné zdroje s novými energetickými štítkami do databázy EPREL

SIEA pozýva výrobcov a predajcov na webinár na tému Ako registrovať svetelné zdroje s novými energetickými štítkami do databázy EPREL, ktorý sa uskutoční 6. decembra 2021. Počas webinára získate praktický návod, ako zaregistrovať výrobky, na ktoré sa uplatňujú európske nariadenia o ekodizajne a energetických štítkoch svetelných zdrojov od 1. septembra 2021.

Povinnosť zavedenia nových energetických štítkov sa týka svetelných zdrojov a tých svietidiel, ktorých integrálnou súčasťou sú svetelné zdroje. Webinár je primárne určený pre výrobcov, dovozcov a predajcov svetelných zdrojov a svietidiel s integrovanými svetelnými zdrojmi, čo v súčasnosti predstavuje podstatnú väčšinu vyrábaných svietidiel. Podujatie je otvorené aj pre odborníkov venujúcich sa iným druhom spotrebičov s novými energetickými štítkami.

Na webinári budú prezentované názorné ukážky, ako si založiť užívateľské konto na stránke Európskej komisie ec.europa.eu, ako sa zaregistrovať v systéme EPREL aj ako vkladať konkrétne produktové údaje. Súčasťou budú návody na registráciu nového a alternatívneho modelu, na využitie jedinečného registračného čísla v EPRELi a na generovanie štítkov a informačného listu. Samostatný príspevok bude venovaný vysvetleniu technických údajov, ktoré sa uvádzajú pri registrácii svetelných zdrojov. V rámci diskusie si budú môcť účastníci vymeniť praktické skúsenosti.

Webinár organizuje Slovenská svetelnotechnická spoločnosť v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Podujatie je súčasťou spoločnej informačnej kampane, ktorej cieľom je pomôcť dodávateľom pri prechode na štítky s novou stupnicou tried energetickej účinnosti od A po G.

Dátum: 6. 12. 2021

Čas: od 9.00 do 13.30 h, prihlásiť sa možno od 8.50 h

Prihlásenie: zaregistrujte sa vopred prostredníctvom online formulára nižšie

Účasť: bezplatná na základe registrácie, registrácia je otvorená do 3. 12. 2021 do 18.00 h

Program: v prílohe

Pozvánka: v prílohe

Kontakt: energetickestitky@siea.gov.sk

Link na sledovanie webináru prostredníctvom aplikácie ZOOM bude zaregistrovaným účastníkom zaslaný pred podujatím.

Podrobné informácie o zmene energetických štítkov a materiály pre predajcov a spotrebiteľov sú zverejnené na www.energetickestitky.sk. Praktické odporúčania sú dostupné v Manuáli o energetickom štítkovaní svetelných zdrojov. K dispozícii sú aj prezentácie a videozáznam z predchádzajúceho workshopu, ktorý sa venoval štítkovaniu svetelných zdrojov v praxi.

 

Tešíme sa na vašu účasť

Webinar Ako zaregistrovat svetelne zdroje do databazy Eprel

Prihláška na webinár Ako registrovať svetelné zdroje s novými energetickými štítkami do databázy EPREL

Prihláste sa a 6. 12. 2021 získate praktické informácie o tom, ako registrovať svetelné  zdroje do databázy EPREL.

(vypĺňajte s diakritikou)

(vypĺňajte s diakritikou)

Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov súhlasím, aby Slovenská inovačná a energetická agentúra spracovala automatizovaným a neautomatizovaným spôsobom moje osobné údaje, konkrétne meno, priezvisko, e-mailovú adresu a názov organizácie za účelom registrácie na na webinár Ako registrovať svetelné zdroje s novými energetickými štítkami do databázy EPREL. Tento súhlas udeľujem do jeho odvolania. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek realizovať zaslaním e-mailovej správy na adresu gdpr@siea.gov.sk. Podrobné informácie o spracúvaní údajov v informačných systémoch SIEA sú k dispozícii na webovej stránke https://www.siea.sk/o-siea/ochrana-osobnych-udajov/.

Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov súhlasím, aby Slovenská inovačná a energetická agentúra spracovala automatizovaným a neautomatizovaným spôsobom moje osobné údaje, konkrétne meno, priezvisko, e-mailovú adresu a názov organizácie za účelom zasielania informácií o zmene energetických štítkov EÚ prostredníctvom e-mailových správ. Tento súhlas udeľujem do jeho odvolania. Odvolanie súhlasu je možné kedykoľvek realizovať zaslaním e-mailovej správy na adresu gdpr@siea.gov.sk. Podrobné informácie o spracúvaní údajov v informačných systémoch SIEA sú k dispozícii na webovej stránke https://www.siea.sk/o-siea/ochrana-osobnych-udajov/.

Po vyplnení a odoslaní registračného formulára vám v predstihu zašleme pripomienku spolu s linkom na workshop.