Seminár o využití slnečnej energie v bytových domoch

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pripravila seminár Využitie slnečnej energie na ohrev teplej vody v bytových domoch, ktorý sa uskutoční v stredu 9. februára 2011 v Nitre počas veľtrhu Aqua-therm . Vstup na seminár pre účastníkov veľtrhu je voľný. Podujatie je určené pre zástupcov vlastníkov bytov a správcov domov, ktorí majú záujem o inštaláciu slnečných kolektorov. Súčasťou seminára budú prípadové štúdie o inštaláciách […]

Seminár o využití slnečnej energie v bytových domoch

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozýva na seminár Využitie slnečnej energie na ohrev vody v bytových domoch, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 31. marca 2011 v Bratislave počas veľtrhu Coneco – Racioenergia. Vstup na seminár pre účastníkov veľtrhu je voľný. Podujatie je určené pre zástupcov vlastníkov bytov a správcov domov, ktorí majú záujem o inštaláciu slnečných kolektorov.   Súčasťou seminára budú prípadové […]

Semináre S energiou efektívne v bytových domoch

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozýva na odborné semináre S energiou efektívne v bytových domoch, ktoré sa uskutočnia v apríli a máji 2011 v Košiciach, Poprade, Nitre a Trenčíne. Plánujete obnoviť bytový dom, prípadne jeho strechu? Akým chybám sa vyhnúť, na čo netreba zabudnúť? Aký vplyv má zateplenie domu na hydraulické vyregulovanie? Aké úspory energie prináša? Odpovede na tieto a ďalšie otázky môžete získať počas prednášok […]

Seminár Znižovanie energetickej náročnosti bytových domov pri využití slnečnej energie

Pre zástupcov vlastníkov bytov a správcovských spoločností je určený seminár na tému „Znižovanie energetickej náročnosti bytových domov pri využití slnečnej energie“, ktorý sa uskutoční 20. septembra 2011 v Bratislave. Seminár pripravila spoločnosť THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. v spolupráci so Združením spoločenstiev vlastníkov bytov a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Seminár sa uskutoční v budove Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na Bajkalskej ulici 27 v Bratislave.   […]

Konferencia Inovácie pre lepší život – Smart Cities & Internet of Things

Novým možnostiam pri zavádzaní inteligentných riešení v slovenských mestách sa bude venovať konferencia Inovácie pre lepší život – Smart Cities & Internet of Things, ktorá sa uskutoční v pondelok 27. novembra 2017 v bratislavskom hoteli Radisson Blu Carlton. Na konferencii bude predstavená aj stratégia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre Smart Cities. Koncept Smart Cities spája inovatívne využitie informačných technológií, […]

Pozvánka na seminár Energeticky efektívne v budovách

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozýva na bezplatný seminár “Energeticky efektívne v budovách”, ktorý sa uskutoční 6. februára 2019 v Nitre počas medzinárodného veľtrhu AQUATHERM. Podujatie organizuje SIEA v rámci národného projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktoré budú môcť návštevníci veľtrhu využiť. Téma seminára na 20. ročníku medzinárodného odborného veľtrhu vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky súvisí […]

Informačný webinár pre žiadateľov o podporu na budovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozývajú na informačný webinár zameraný na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc, ktorý sa uskutoční  dňa 16. 9. 2020 o 10.00 hod. Upozornenie: Kvôli opatreniam súvisiacim s ochorením COVID 19 bol pôvodný termín podujatia zrušený. Webinár sa uskutoční v novom termíne 13.10.2020. Na webinári, ktorý organizuje SIEA v spolupráci s Ministerstvom […]

Informačný webinár pre žiadateľov o podporu na budovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozývajú na informačný webinár zameraný na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc, ktorý sa uskutoční pre prihlásených žiadateľov v novom náhradnom termíne dňa 13. 10. 2020 o 10.00 hod. Webinár je určený pre potenciálnych žiadateľov o dotáciu a to zástupcov obcí, miest a VÚC a nimi zriadených  organizácií a taktiež pre podnikateľov. […]

Nové energetické štítky EÚ

Slovenská inovačná a energetická agentúra a Ministerstvo hospodárstva SR pozývajú výrobcov, dovozcov a predajcov na online konferenciu o nových energetických štítkoch EÚ, ktoré sa budú meniť v roku 2021. Získate praktické informácie o povinnostiach, ktoré vyplývajú zo zmeny štítkovania. Zároveň sa dozviete, čo konkrétne sa na štítkoch mení pri jednotlivých kategóriách výrobkov.   UPOZORNENIE: Konferencia sa vzhľadom na obmedzenia súvisiace s pandémiou uskutoční v novom termíne […]

Konferencia o nových energetických štítkoch pre svetelné zdroje

Pozývame vás na online konferenciu o nových energetických štítkoch EÚ svetelných zdrojov, ktoré sa začínajú meniť tento rok. Povinnosť zavedenia nových energetických štítkov sa týka svetelných zdrojov a tých svietidiel, v ktorých svetelné zdroje tvoria integrálnu súčasť.   Konferencia je preto v prvom rade určená pre výrobcov, dovozcov a predajcov svetelných zdrojov a svietidiel s integrovanými svetelnými zdrojmi, čo v súčasnosti predstavuje podstatnú väčšinu […]