Prezentácie z workshopu Nové energetické štítky pre svetelné zdroje v praxi

O tom, ako sa v praxi uplatňujú európske nariadenia o ekodizajne a energetických štítkoch svetelných zdrojov, hovorili výrobcovia a predajcovia na online workshope, ktorý sa uskutočnil 21. októbra 2021. K dispozícii sú prezentácie a záznam z podujatia.

Povinnosť zavedenia nových energetických štítkov od 1. septembra 2021 sa týka svetelných zdrojov a tých svietidiel, ktorých integrálnou súčasťou sú svetelné zdroje. Workshop bol určený predovšetkým pre výrobcov, dovozcov a predajcov svetelných zdrojov a svietidiel s integrovanými svetelnými zdrojmi, čo v súčasnosti predstavuje podstatnú väčšinu vyrábaných svietidiel.

Aktuálne informácie o legislatívnych požiadavkách na ekodizajn a štítkovanie svetelných zdrojov prezentovali Jana Raditschová a Dionýz Gašparovský zo Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti.  Vysvetleniu rozdielov medzi svetelným zdrojom a integrovaným výrobkom sa venoval Michal Staša zo spoločnosti SEVEn, The Energy Efficiency Center, ktorá sa podieľa na informačnej kampani o nových energetických štítkoch EÚ v rámci medzinárodného projektu Label 2020 v Českej republike. Praktické odporúčania k tejto téme sú dostupné v Manuáli o energetickom štítkovaní svetelných zdrojov. Ukážku práce s databázou výrobkov EPREL pripravil Andrej Hrdlička z APPLiA Slovakia – združenie výrobcov domácich spotrebičov. V rámci diskusie si mohli účastníci vymeniť praktické skúsenosti so zavádzaním nových štítkov pre svetelné zdroje.

Hlavné termíny pre zavedenie nových štítkov svetelných zdrojov

Do 1. mája 2021 mali dodávatelia zabezpečiť, aby boli informačné listy výrobkov zaregistrované v európskej databáze EPREL.

Od 1. septembra 2021 začali oficiálne platiť nové štítky pre svetelné zdroje.

Od 21. septembra 2021 musia online obchody pri modeloch s novým štítkom zobrazovať nový štítok.

Od 1. marca 2023 sa môžu v kamenných obchodoch predávať svetelné zdroje už iba s novým štítkom.

 

Workshop, ktorý sa konal v rámci medzinárodnej konferencie Svetlo, organizovala Slovenská svetelnotechnická spoločnosť v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Podujatie bolo súčasťou spoločnej informačnej kampane, ktorej cieľom je pomôcť dodávateľom pri prechode na štítky s novou stupnicou tried energetickej účinnosti od A po G.

Záznam z workshopu

 

Prezentácie

Legislatíva pre nové energetické štítkovanie svetelných zdrojov
Zuzana Šulková, Ministerstvo hospodárstva SR
Informačná kampaň o nových energetických štítkoch EÚ
Sylvia Pálková, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Požiadavky na ekodizajn svetelných zdrojov
Jana Raditschová, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Nové energetické štítky pre svetelné zdroje v praxi
Dionýz Gašparovský, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ako rozlíšiť svetelný zdroj a integrovaný výrobok
Michal Staša, SEVEn, The Energy Efficiency Center
Ukážka práce s databázou výrobkov EPREL
Andrej Hrdlička, APPLiA Slovakia – združenie výrobcov domácich spotrebičov