Online workshop

Nové energetické štítky pre svetelné zdroje v praxi

Pozývame vás na online workshop na tému Nové energetické štítky pre svetelné zdroje v praxi, ktorý sa uskutoční 21. októbra 2021. Hovoriť sa bude o tom, ako sa uplatňujú európske nariadenia o ekodizajne a energetických štítkoch svetelných zdrojov, ktoré sa zmenili od 1. septembra 2021.

Povinnosť zavedenia nových energetických štítkov sa týka svetelných zdrojov a tých svietidiel, ktorých integrálnou súčasťou sú svetelné zdroje. Workshop je určený pre výrobcov, dovozcov a predajcov svetelných zdrojov a svietidiel s integrovanými svetelnými zdrojmi, čo v súčasnosti predstavuje podstatnú väčšinu vyrábaných svietidiel.

Počas podujatia odznejú aktuálne informácie o legislatívnych požiadavkách na ekodizajn a štítkovanie svetelných zdrojov. Samostatný príspevok bude venovaný vysvetleniu rozdielov medzi svetelným zdrojom a integrovaným výrobkom. K dispozícii bude aj ukážka práce s databázou výrobkov EPREL. V rámci diskusie si budú môcť účastníci vymeniť praktické skúsenosti so zavádzaním nových štítkov pre svetelné zdroje.

Hlavné termíny pre zavedenie nových štítkov svetelných zdrojov

Do 1. mája 2021 mali dodávatelia zabezpečiť, aby boli informačné listy výrobkov zaregistrované v európskej databáze EPREL.

Od 1. septembra 2021 začali oficiálne platiť nové štítky pre svetelné zdroje.

Od 21. septembra 2021 musia online obchody pri modeloch s novým štítkom zobrazovať nový štítok.

Od 1. marca 2023 sa môžu v kamenných obchodoch predávať svetelné zdroje už iba s novým štítkom.

 

Workshop, ktorý sa koná v rámci medzinárodnej konferencie Svetlo, organizuje Slovenská svetelnotechnická spoločnosť v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Je súčasťou spoločnej informačnej kampane, ktorej cieľom je pomôcť dodávateľom pri prechode na štítky s novou stupnicou tried energetickej účinnosti od A po G.

 

Dátum: 21. 10. 2021

Čas: od 13.00 do 16.00 h, prihlásiť sa možno od 12.50 h

Prihlásenie: registrácia bola ukončená

Účasť: bezplatná na základe registrácie, registrácia je otvorená do naplnenia kapacity, najneskôr do 19. 10. 2021 do 18.h

Program: v prílohe

Pozvánka: v prílohe

Kontakt: energetickestitky@siea.gov.sk

Link na sledovanie online workshopu prostredníctvom aplikácie Google Meet bude zaregistrovaným účastníkom zaslaný pred podujatím.

Podrobné informácie o zmene energetických štítkov a materiály pre predajcov a spotrebiteľov sú zverejnené na www.energetickestitky.sk. Praktické odporúčania ako postupovať v prípade štítkovania svetelných zdrojov sú dostupné v Manuáli o energetickom štítkovaní svetelných zdrojov, ktorý je k dispozícii v rámci medzinárodného projektu LABEL 2020.

workshop pre výrobcov, dovozcov a predajcov nove energetické štítky v praxi 21. 10. 2021