Online konferencia

Konferencia Svetlo 2021

Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, Slovenský národný komitét CIE a Česká společnost pro osvětlování pozývajú na konferenciu SVETLO 2021, ktorá v bude tohto roku prebiehať 20. – 22. októbra 2021 online formou na platforme ZOOM.

Cieľom medzinárodnej konferencie je sprostredkovať najnovšie poznatky a informácie z oblasti
svetelnej techniky. Odznejú pôvodné vedecké, odborné a praktické príspevky formou
prednášok a posterov, ale tiež informácie z aktuálnych medzinárodných podujatí.

Konferencia je určené pre širokú odbornú verejnosť – svetelných technikov, elektrikárov,
architektov, stavbárov – a to z radov projektantov, predajcov, obchodníkov, manažérov,
investorov, dodávateľov, realizátorov.

Nosné témy konferencie:

  • moderné LED technológie osvetľovania
  • nové prístupy k dennému osvetleniu budov
  • humanocentrické a integratívne osvetlenie
  • dynamické, adaptívne a smart osvetlenie
  • environmentálne dopady umelého osvetlenia
  • využitie optického žiarenia na podporu živých organizmov
  • germicídne žiarenie v boji proti COVID-19
  • trendy zvyšovania energetickej efektívnosti osvetľovacích sústav

 

Termín konania: 20.10.2021 – 22.10.2021

Súčasťou konferencie je online workshop Nové energetické štítky pre svetelné zdroje v praxi, ktorý sa uskutoční 21.10. 2021 od 13.00 do 16.00. Účasť na workshope je bezplatná na základe registrácie.

Na stiahnutie: 

Program a informácie pre účastníkov

Abstrakty k prezentáciám