Termíny a požiadavky

Kedy začnú výrobcovia a dodávatelia dodávať nový štítok a kedy musí byť nový štítok používaný v predajniach a internetových obchodoch?

Domáce spotrebiče, elektronické displeje, televízory

Svetelné zdroje

Aké ďalšie požiadavky je potrebné zohľadniť?

Dodatočné požiadavky v prípade predaja na diaľku, alebo prostredníctvom internetu

Dodatočné požiadavky v prípade predaja elektronických displejov

Domáce spotrebiče, elektronické displeje, televízory

Produkty po prvý raz uvedené na trh EÚ pred a po 1. novembri 2020 a stále dostupné na trhu i po tomto dátume
Štvormesačné prechodné obdobie medzi 1. 11. 2020 a 28. 2. 2021:

 • Dodávatelia znovu zaregistrujú produkt v databáze EPREL s novým štítkom na základe nového nariadenia.
 • Dodávatelia poskytnú s novým tovarom starý štítok, nový štítok a informačné listy.
 • Dodávatelia, na požiadanie predajcov, poskytnú nový štítok pre produkty, ktoré sú naskladnené už u predajcov.

Počas 14 pracovných dní medzi 1. 3. 2021 a 18. 3. 2021:

 • Staré štítky musia byť nahradené novými štítkami
 • Dodatočné požiadavky platné pre elektronické displeje: Dodávateľ musí štítok vytlačiť na obal, alebo pripevniť nový farebný štítok na balenie. Ak je produktový model v mieste predaja nerozbalený (vystavený v obale), predajca musí zabezpečiť viditeľnosť štítku pre zákazníkov.
 • Dodatočné požiadavky v prípade predaja na diaľku alebo prostredníctvom internetu: Vedľa produktového modelu a akejkoľvek informácie o ňom na internete musí byť umiestnená šípka s  triedou energetickej účinnosti a stupnicou tried. Informačný list musí byť poskytnutý zákazníkom v tlačenej forme alebo na internetovej stránke.

Nové produkty po prvý raz uvedené na trh EÚ po 1. 11. 2020 a neskôr, ale predávané koncovým zákazníkom iba po 1. 3. 2021

Od 1. 11. 2020 a neskôr:

 • Dodávatelia zaregistrujú produkt do databázy EPREL iba na základe nového nariadenia.
 • Dodávatelia poskytnú obchodníkom nový štítok a súvisiaci informačný list.

Od 1. 3. 2021:

 • V kamenných aj internetových predajniach sú vyobrazené nové štítky.
 • V prípade predaja na diaľku alebo prostredníctvom internetu postupujte podľa dodatočných požiadaviek uvedených vyššie.
 • V prípade elektronických displejov postupujte podľa dodatočných požiadaviek uvedených vyššie

Produkty uvedené po prvý raz na trh EÚ pred 1. 11. 2020, ktoré nie sú viac uvádzané na trh EÚ po 1. 11. 2020, alebo ak dodávateľ ukončil svoju činnosť (vzťahuje sa na všetky produktové skupiny, kde nový štítok zahŕňa nové testovacie metódy).

Od 1. 3. 2021 do 30. 11. 2021

 • Dodávateľ nemusí poskytovať žiadne nové informácie
 • Predajcovia môžu počas deväťmesačnej prechodnej doby predávať produkty so starým štítkom

Od 1. 12. 2021

 • Produkty so starým štítkom nie je možné naďalej predávať.
Prehľad procesov pri domácich spotrebičoch, televízoroch a elektronických displejoch

Svetelné zdroje

Nové svetelné zdroje po prvý raz uvedené na trh EÚ po 1. 9. 2021

Od 1. 5. 2021, keď je produkt po prvý raz uvedený na trh EÚ

 • Dodávateľ registruje svoj produkt do databázy EPREL na základe nového nariadenia a poskytne nový štítok vytlačený na obale.
 • Dodávateľ poskytne predajcom elektroniky súvisiaci informačný list. Predajcovia môžu zároveň požiadať o jeho tlačenú formu.

 Od 1. 9. 2021

 • Predajcovia musia vystavovať nové produkty s novým štítkom na obale v kamenných aj internetových obchodoch.

Svetelné zdroje po prvý raz uvedené na trh EÚ pred 1. 9. 2021

Od 1. 5. 2021

 • Dodávatelia znovu registrujú svoj produkt v databáze EPREL na základe nového nariadenia vrátane nového štítku a súvisiaceho informačného listu.
 • Počas 14 pracovných dní po 1. 9. 2021 musia predajcovia pri online predaji staré štítky  nahradiť novými štítkami.

 • Pre kamenné predajne platí prechodné obdobie 18 mesiacov od 1. 9. 2021 do 28. 2. 2023

Produkty po prvý raz uvedené na trh EÚ už pred 1. 9. 2021 môžu byť stále predávané so starým štítkom.

 • Dodávatelia na požiadanie obchodníkov dodajú samolepky s novým štítkom a súvisiaci informačný list pre produkty, ktoré už sú naskladnené u obchodníkov.

Od 1. 3. 2023

 • Starý štítok na balení alebo pri balení bude prekrytý nálepkou s novým štítkom rovnakej veľkosti.
 • Poskytovaný bude nový informačný list.

Prehľad procesov pri svetelných zdrojoch

Aké ďalšie požiadavky je potrebné zohľadniť?

 • Požiadavky týkajúce sa konkrétneho umiestňovania nového štítku zostávajú rovnaké ako pri tom súčasnom.
 • Výmenu štítkov je potrebné vykonať počas 14-tich pracovných dní, ako je uvedené vyššie. Štrnásťdennou lehotou sa rozumejú iba pracovné dni, od pondelka do piatka, bez sobôt, nedieľ a sviatkov.
 • Nové štítky nie je možné v kamenných predajniach a internetových obchodoch používať pred 1. 3. 2021.
 • Požiadavky týkajúce sa načasovania výmeny sú rovnaké pre kamenné predajne aj pre internetové obchody.
 • Akákoľvek viditeľná reklama na produkt s novým štítkom a obsahujúca nový energetický štítok nesmie byť zverejnená pred príslušným dátumom začiatku platnosti štítku (1. marec, alebo 1. september, podľa produktovej kategórie). Katalógy môžu byť pripravené, ale nemôžu byť distribuované pred týmito dátumami. To isté platí aj pre reklamy na internete.

Dodatočné požiadavky v prípade predaja na diaľku a prostredníctvom internetu, vrátane vizuálnych reklám a propagačného materiálu

 • Vedľa produktového modelu a akejkoľvek informácie o ňom na internete musí byť umiestnená šípka s triedou energetickej účinnosti a  stupnicou tried. Informačný list musí byť poskytnutý zákazníkom v tlačenej forme alebo na internetovej stránke. Detailné požiadavky týkajúce sa implementácie štítkovania pre predaj na diaľku a prostredníctvom internetu, vrátane reklám a propagačného materiálu sú komplexné, a preto je vhodné čerpať priamo z nariadenia. Informácie sa nachádzajú v prílohe VII a VIII nariadení.

Dodatočné požiadavky v prípade predaja elektronických displejov

 • Dodávateľ musí farebný štítok vytlačiť na obal, alebo pripevniť nový farebný štítok na balenie alebo výrobok, prípadne štítok elektronicky zobraziť na obrazovke prístroja.
 • Ak je produktový model v mieste predaja nerozbalený (vystavený v obale), predajca musí zabezpečiť viditeľnosť štítku pre zákazníkov (to znamená, že strana balenia, na ktorej sa nachádza štítok, musí byť viditeľná).