Informácie pre konečných prijímateľov grantu Modernizácia verejného osvetlenia

Logá

Finančný mechanizmus EHP – .jpg,  .gif

Nórsky finančný mechanizmus – .jpg.gif

Slovenský znak .gif

Publicita

Vzor pamätnej tabule .pdf

Pokyny k publicite .pdf

Formulár Žiadosti o zmenu podprojektu

Žiadosť o zmenu podprojektu .doc

Formulár Žiadosti o predfinancovanie

Žiadosť o predfinancovanie .xls

Formulár Žiadosti o refundáciu

Žiadosť konečného prijímateľa v rámci blokového grantu o refundáciu .xls

Pokyny k vyplneniu žiadosti konečného prijímateľa v rámci blokového grantu o refundáciu . rtf

Formulár Žiadosti o zúčtovanie predfinancovaní a/alebo refundáciu

Žiadosť konečného prijímateľa v rámci blokového grantu o zúčtovanie predfinancovaní a/alebo refundáciu .xls

Pokyny k vyplneniu žiadosti konečného prijímateľa v rámci blokového grantu o zúčtovanie predfinancovaní a/alebo refundáciu .rtf

Čiastková priebežná správa o podprojekte

Čiastková PIR .xls

Formulár Žiadosti o záverečnú platbu

Žiadosť konečného prijímateľa v rámci blokového grantu o záverečnú platbu .xls

Pokyny k vyplneniu žiadosti konečného prijímateľa v rámci blokového grantu o záverečnú platbu .rtf

Čiastková správa o ukončení o podprojektu

Čiastková PCR .xls

Dôležite odkazy

www.eeagrants.sk

www.eeagrants.org