Vrátiť sa na normálnu verziu

Podnikatelia môžu žiadať o kreatívne vouchere na služby dizajnérov


Malí a strední podnikatelia môžu požiadať o kreatívny voucher na služby dizajnérov. Záujemcovia o podporu z národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry sa môžu registrovať elektronicky prostredníctvom stránky www.vytvor.me.


Vouchere, ktoré pokryjú  50 % nákladov na služby dizajnérov, môžu podnikatelia využiť do 31. januára 2019.

 

„Dobrý dizajn je hodnota, ktorá predáva, no za nevyhnutnosť ho považuje zatiaľ málo slovenských podnikov. Kreatívne vouchere to môžu zmeniť. Dizajnéri majú teraz príležitosť ukázať, ako zásadne vedia podnikateľom pomôcť,“ uviedol Stanislav Jurikovič zo SIEA.

 

Na prvú výzvu v odvetví dizajn je vyčlenených 500 000 €. Minimálna hodnota vouchera je 1 000 €, maximálna 5 000 €. Podnikatelia, ktorí získajú voucher, zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie im SIEA voucher spätne preplatí.

 

Registrovať sa možno počas pracovných dní v čase od 12. h do 20. h. Podľa toho, či sa nový dizajn týka priamo produktov a služieb, ktoré ponúkajú zákazníkom, alebo firemnej identity, si podnikateľ vyberie jeden z dvoch formulárov k vypracovaniu zadania pre zhotovenie cenovej ponuky. Od momentu zaregistrovania sú pre podnikateľa v systéme rezervované prostriedky na jeho voucher.

 

Pri elektronickej registrácii vyplní podnikateľ formulár, do ktorého uvedie aj názov víťazného dodávateľa, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku. Dodávatelia služieb, ktoré sú predmetom kreatívnych voucherov, musia podnikať v príslušnom odvetví minimálne rok. Ak sa chcú do projektu zapojiť, môžu požiadať o zápis do zoznamu oprávnených realizátorov. Aktuálne je zverejnených približne 75 profilov realizátorov, viac ako sto ďalších už požiadalo o registráciu.

 

Otvorená už bola registrácia žiadostí o vouchere na služby architektov s maximálnou hodnotou vouchera 10 000 €. Na jeseň plánuje SIEA vyhlásiť aj výzvy na vouchere v odvetviach programovanie a tiež reklama a marketing. Rovnako ako pri dizajne aj v týchto odvetviach bude maximálna hodnota vouchera 5 000 €.

 

Kreatívne vouchere sú určené pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem inovovať a využiť pritom služby z vybraných oblastí kreatívneho priemyslu. Nová forma európskej pomoci je súčasťou národného projektu SIEA „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“. V rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie, budú v nasledujúcich rokoch vydané vouchere v hodnote 7,5 milióna € pre minimálne 1 500 podnikov.