Podateľňa SIEA v Bratislave je otvorená v štandardných úradných hodinách

Od pondelka 11. mája 2020 je podateľňa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v sídle na Bajkalskej ulici 27 v Bratislave znova otvorená v štandardných úradných hodinách. Dokumenty je možné podávať osobne v pracovných dňoch od 9,00 do 12,00 h a od 12,30 do 15,00 h. 

 

Pracoviská SIEA naďalej pracujú v krízovom režime. Platia v nich obmedzenia vyplývajúce z opatrení a nariadení Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19.