SIEA pracuje v obmedzenom krízovom režime

V súvislosti s opatreniami a nariadeniami Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky pracuje SIEA od 16.3. 2020 v obmedzenom krízovom režime.

Požiadavky občanov SIEA vybavuje priebežne, ale odporúča realizovať iba podania, ktoré neznesú odklad.

SIEA  odporúča klientom obmedziť osobný kontakt v rámci  všetkých agentúrnych činností a obmedziť aj osobné doručovanie akýchkoľvek dokumentov na pracoviská SIEA. Prednostne je nutné využívať zasielanie dokumentov elektronicky, prípadne cez e-schránku alebo prostredníctvom poštových služieb.

Ďaľšie súvisiace informácie:

SIEA obmedzila osobné konzultácie v centrách pre verejnosť

SIEA dočasne zmenila kontakty oddelenia Informovania a komunikácie EŠIF.

Dôležité informácie pre žiadateľov a prijímateľov EŠIF

Informácie pre žiadateľov o podporu na nákup elektromobilov