Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou

Ako môže jednotlivec alebo štát reálne znížiť spotrebu energie a zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie? A ak by to urobili všetci ľudia a krajiny na svete, budú stačiť dostupné obnoviteľné zdroje energie na pokrytie ich spotreby? Toto sú dve základné otázky, ktoré si položil David J. C. MacKay pri písaní knihy Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou. Prvé tlačené vydanie slovenského prekladu tejto publikácie je k dispozícii v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU.

 

Publikáciu pokrstili a predstavili 8. marca 2012 na konferencii Energetický audit v praxi II riaditeľka odboru komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Katarína Antalová a Pavol Kosa. Práve on ako prvý upozornil na slovenský preklad knihy. Ten bol k dispozícii už začiatkom roka 2010, ale len v elektronickej podobe na internete.

kniha_OZE_s_chladnou_hlavou_krst_7789.jpgkniha_OZE_S_chladnou_hlavou_7829.jpgkniha_OZE_s_chladnou_hlavou_7824.jpg

Napísať pútavý text o energetike pre široké publikum nie je jednoduché. Profesora fyziky na Univerzite v Cambridgei Davida J. C. MacKaya k tomuto rozhodnutiu priviedla nespokojnosť s odbornou úrovňou debát medzi britskými politikmi, ktorí prijímajú rozhodnutia o energetickej bezpečnosti.

V knihe sa preto venoval najmä téme, čo možno pokladať za reálne pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Návod, ako odlíšiť opatrenia, ktoré prinesú skutočné úspory energie od tých, ktoré sú iba stratou času, zaujal nielen vysokopostavených energetických laikov. Kniha, sprístupnená v roku 2009 v angličtine aj bezplatne na internete s množstvom aktívnych odkazov na súvisiacu literatúru, si našla široké publikum. Autor sa po vydaní Obnoviteľných zdrojov energie – s chladnou hlavou stal hlavným vedeckým poradcom na Ministerstve energetiky a klimatickej zmeny Veľkej Británie.

Po prvý raz bola táto publikácia preložená do slovenčiny vďaka projektu British Council s názvom Challenge Europe. Pôvodný preklad pripravili Jozef Rusnák a Alexander Áč, ktorý spolupracoval s odborníkmi SIEA aj na príprave knižnej formy. Vydanie  publikácie je financované v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Knižné vydanie s revidovaným prekladom je záujemcom bezplatne k dispozícii v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach, v ktorých poskytuje SIEA bezplatné odborné energetické poradenstvo. Knihu si je možné vyzdvihnúť i v sídle SIEA v Bratislave na Bajkalskej ulici 27.

 

Knihu si možno prevziať priamo v centrách. Odporúčame konkrétne centrum vopred kontaktovať e-mailom alebo na bezplatnej poradenskej linke 0800 199 399. O knihu je tiež možné požiadať e-mailom aj na adrese poradenstvo@siea.gov.sk, prípadne na telefónnom čísle 02 58 248 404.