Na štátne dotácie na kotly a kolektory bude v roku 2011 k dispozícii vyše 2,6 milióna €

V roku 2011 budú pre posudzované žiadosti o dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu z Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach podľa Ministerstva hospodárstva SR k dispozícii prostriedky v celkovej sume 2 675 200,88 €.

Na program, ktorý nadobudol účinnosť 20. 4. 2009, bolo pôvodne vyčlenených 8 miliónov €. V roku 2009 získalo 603 prijímateľov pomoc v celkovej hodnote 499 541,05 € a v roku 2010 bola vyplatená 1810 prijímateľom dotácia v celkovej výške 1 858 070,35 € . Ako uviedlo ministerstvo hospodárstva, od spustenia programu bola vyplatená 2 413 prijímateľom dotácia v celkovej výške 2 357 611,40 €.

Podľa ministerstva hospodárstva boli po rozpočtových opatreniach pre rok 2011 na realizáciu programu presunuté prostriedky v celkovej výške 4 311 929,65 €, z nich sa však musia ešte preplatiť dotácie schválené v období september až december 2010 vo výške 1 636 728,77 € pre 1702 prijímateľov.

 

Podrobnejšie informácie o Programe vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach

Konkrétne príklady využitia podporených zariadení s prepočtom návratnosti investície