Konzultačné centrá SIEA možno kontaktovať telefonicky a e-mailom

Slovenská inovačná a energetická agentúra neumožňuje osobné konzultácie vo všetkých konzultačných a poradenských centrách, ktoré spravuje. Centrá sú pre verejnosť uzatvorené, naďalej však vybavujú požiadavky klientov telefonicky, elektronicky a dokumenty doručené poštou.

Pre aktuálnu pandemickú situáciu sú do odvolania uzatvorené centrá národných projektov  Žiť energiou, Zelená domácnostiam II, Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu a Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky.

SIEA neumožňuje klientom osobný kontakt ani v rámci ďalších agentúrnych činností. Naďalej je možné kontaktovať zamestnancov elektronicky alebo telefonicky.

SIEA tiež neumožňuje osobné doručovanie akýchkoľvek dokumentov na svoje pracoviská a odporúča využívať zasielanie dokumentov elektronicky, prípadne cez e-schránku alebo prostredníctvom poštových služieb.