Vrátiť sa na normálnu verziu

Kontakty SIEA

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sídlo

Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

Telefón

02/58 248 111

E-mail

office@siea.gov.sk

Priezvisko, menotelefónne čísloe-mailová adresa
Generálny riaditeľ
Blaškovitš Peter+421 / 258248344sekretariat@siea.gov.sk
Sekretariát generálneho riaditeľa
Šišová Kristína +421 / 258248345kristina.sisova@siea.gov.sk
Latkoczyová Veronika +421 / 258248345veronika.latkoczyova@siea.gov.sk
Mareš Daniela Alica +421 / 258248150alica.mares@siea.gov.sk 
Odbor verejného obstarávania
Vašeková Michaela+421 / 258248248michaela.vasekova@siea.gov.sk
Odbor informačnej a kybernetickej bezpečnosti
Pavlík Róbert+421 / 258248207robert.pavlik@siea.gov.sk
Odbor kontroly
+421 / 915693752kontrola@siea.gov.sk
SEKCIA RIADENIA A FINANCOVANIA
Odbor právnej podpory
Škvarka Roman+421 / 258248240roman.skvarka@siea.gov.sk
Beňo Peter+421 / 258248240peter.beno@siea.gov.sk 
Kučerková Cvetana+421 / 258248205cvetana.kucerkova@siea.gov.sk
Senková Jana+421 / 258248205jana.senkova@siea.gov.sk
Odbor financovania
+421 / 258248323ekonomika@siea.gov.sk 
Melošová Lucia+421 / 258248323lucia.melosova@siea.gov.sk
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva
Minarovičová Soňa+421 / 258248235sona.minarovicova@siea.gov.sk 
Bartošová Tatiana+421 / 258248317tatiana.bartosova@siea.gov.sk
Genčúrová Veronika+421 / 258248330veronika.gencurova@siea.gov.sk
Jarová Veronika+421 / 258248317veronika.jarova@siea.gov.sk  
Knutová Mária+421 / 258248317maria.knutova@siea.gov.sk 
Ševčíková Monika+421 / 258248330monika.sevcikova@siea.gov.sk  
Oddelenie technickej pomoci     
Urminská Marcela+421 / 258248235marcela.urminska@siea.gov.sk
Rybárová Zuzana+421 / 258248409zuzana.rybarova@siea.gov.sk 
Pařízková Zuzana+421 / 258248417zuzana.parizkova@siea.gov.sk
Sabóová Edita+421 / 258248406edita.saboova@siea.gov.sk
Santer Martin+421 / 258248417martin.santer@siea.gov.sk
Sedlárová Jana+421 / 258248409jana.sedlarova@siea.gov.sk
Odbor informatiky     
Duplinský Miroslav+421 / 258248411it@siea.gov.sk
Koleňák Ľuboš+421 / 258248412it@siea.gov.sk
Fábry Vladimír+421 / 258248412it@siea.gov.sk
Mesárošová Janka+421 / 258248412it@siea.gov.sk
Penciak Pavol+421 / 484714604pavol.penciak@siea.gov.sk 
Odbor vnútornej správy
Brichtová Jana+421 / 258248570vnutornasprava@siea.gov.sk 
Antalová Romana+421 / 258248326romana.antalova@siea.gov.sk
Bobačicová Martina+421 / 258248326martina.bobacicova@siea.gov.sk 
Čamaj Miroslav+421 / 258248222miroslav.camaj@siea.gov.sk 
Donnerová Daniela+421 / 258248222daniela.donnerova@siea.gov.sk 
Fedorová Zuzana+421 / 258248326zuzana.fedorova@siea.gov.sk
Štefunko Miroslav+421 / 258248118miroslav.stefunko@siea.gov.sk 
Oddelenie správy dislokovaných pracovísk
Tóth Peter+421 / 258248454peter.toth@siea.gov.sk
Odbor riadenia ľudských zdrojov
Celláryová Michaela+421 / 258248328michaela.cellaryova@siea.gov.sk
Valachovičová Adriana+421 / 258248404adriana.valachovicova@siea.gov.sk
Valettová Sandra+421 / 258248328sandra.valettova@siea.gov.sk
Odbor ŽoP
Škulecová Annaanna.skulecova@siea.gov.sk
Gönczöl Ladislavladislav.gonczol@siea.gov.sk 
Haláková Simonasimona.halakova@siea.gov.sk  
SEKCIA MARKETINGU A KOMUNIKÁCIE
Konečná Eva+421 / 258248155eva.konecna@siea.gov.sk
Zorgovská Karina+421 / 258248155karina.zorgovska@siea.gov.sk
Odbor internej a externej komunikácie
Stanislav Jurikovič+421 / 258248202stanislav.jurikovic@siea.gov.sk
Pálková Sylvia+421 / 258248202sylvia.palkova@siea.gov.sk
Odbor marketingových činností
Vrtielová Zuzana+421 / 908177579zuzana.vrtielova@siea.gov.sk
Vozárová Veronika+421 / 907992705veronika.vozarova@siea.gov.sk
Oddelenie marketingu
Jahja Lindita+421 / 918459670lindita.jahja@siea.gov.sk 
Friebertová Simona+421 / 918424803simona.friebertova@siea.gov.sk
Opartyová Monika+421 / 917113804monika.opartyova@siea.gov.sk
Sivák Jakub+421 / 917247000jakub.sivak@siea.gov.sk
Rodina Pavol+421 / 905439298pavol.rodina@siea.gov.sk
Zendulka Lukáš+421 / 908513667lukas.zendulka@siea.gov.sk
Oddelenie podporných činností
Futóová Soňa+421 / 905869316sona.futoova@siea.gov.sk
Prelovská Katarína+421 / 905488346katarina.prelovska@siea.gov.sk
Pivoň Ľubor+421 / 908624554lubor.pivon@siea.gov.sk
Pokojný Vladimír+421 / 905865832vladimir.pokojny@siea.gov.sk
Szabadosová Petra+421 / 907110964petra.szabadosova@siea.gov.sk
Oddelenie poradenstva NP ŽIŤ ENERGIOU
Bezplatná poradenská linka0800199399
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Banská Bystrica
  poradenstvo.bb@siea.gov.sk
Ilovič Michal +421 / 484714605michal.ilovic@siea.gov.sk
Veverka Matej +421 / 484714605matej.veverka@siea.gov.sk
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Bratislava 
  poradenstvo.ba@siea.gov.sk 
Sekanová Andrea +421 / 905292553andrea.sekanova@siea.gov.sk
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Trenčín    
  poradenstvo.tn@siea.gov.sk
Lešinská Martina+421 / 918424795martina.lesinska@siea.gov.sk
Pevná Mária+421 / 327408220maria.pevna@siea.gov.sk
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Košice     
  poradenstvo.ke@siea.gov.sk 
Hendrichovská Lucia +421 / 556782532, 3lucia.hendrichovska@siea.gov.sk 
Kočanová Slávka +421 / 556782532, 3slavka.kocanova@siea.gov.sk
Kottferová Nikola +421 / 556782532, 3nikola.kottferova@siea.gov.sk
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Žilina
  poradenstvo.za@siea.gov.sk
Liptáková Katarína +421 / 915396312katarina.liptakova@siea.gov.sk
Odbor Program Bohunice
Kovář Peter+421 / 905578481peter.kovar@siea.gov.sk
Gallová Cecília+421 / 917525799cecilia.gallova@siea.gov.sk 
Harčár Marek+421 / 918762827marek.harcar@siea.gov.sk 
Tomanová Čergeťová Ivana+421 / 915843056ivana.cergetova.tomanova@siea.gov.sk
SEKCIA INOVÁCIÍ A MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
Bobovnický Artur+421 / 905985937artur.bobovnicky@siea.gov.sk
Vogelová Tatiana+421 / 907122646tatiana.vogelova@siea.gov.sk
Odbor programov a analýz
Borza Vladimír+421 / 907988316vladimir.borza@siea.gov.sk
Dvoržák Michal+421 / 918793399michal.dvorzak@siea.gov.sk
Fiedler Denisdenis.fiedler@siea.gov.sk
Harnišová Eva+421 / 905403637eva.harnisova@siea.gov.sk
Magulová Renáta+421 / 917245699renata.magulova@siea.gov.sk
Ružičková Katarína+421 / 905371194katarina.ruzickova@siea.gov.sk
Vavrdová Alexandra+421 / 905923127alexandra.vavrdova@siea.gov.sk
Adamovsky Peter+421 / 907212218peter.adamovsky@siea.gov.sk
Mühl Michal+421 / 915990401michal.muhl@siea.gov.sk
Kozmon František+421 / 907214599frantisek.kozmon@siea.gov.sk
Pleva Pavolpavol.pleva@siea.gov.sk
Buroň Tomáš+421 / 918 665 595tomas.buron@siea.gov.sk
Odbor R & D
Pahulyi Eugen+421 / 918453384eugen.pahulyi@siea.gov.sk
Jenči Branislav+421 / 905371192branislav.branislav@siea.gov.sk
Hudák Ján+421 / 915825811jan.hudak@siea.gov.sk
Kočiš Roman+421 / 918788231roman.kocis@siea.gov.sk
Pavlíková Denisa+421 / 918 902 787denisa.pavlikova@siea.gov.sk
Marcin Marošmaros.marcin@siea.gov.sk
Odbor medzinárodnej spolupráce
Laktiš Stanislav+421 / 918857550stanislav.laktis@siea.gov.sk
Magyar Ján+421 / 908735818jan.magyar@siea.gov.sk
Odbor zvýšenia inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – NP ZIVSE
Saksa Dušan+421 / 918401513dusan.saksa@siea.gov.sk
Polčicová Simona+421 / 905390549simona.polcicova@siea.gov.sk
Gregor Michal+421 / 905385477michal.gregor@siea.gov.sk
Oddelenie podujatí a komunikácie – Národný projekt ZIVSE 
Šturmankin Artur+421 / 905922882artur.sturmankin@siea.gov.sk  
Bohušová Alina+421 / 907114850alina.bohusova@siea.gov.sk
Balcerčík Peter+421 / 918116974peter.balcercik@siea.gov.sk
Drahošová Martina+421 / 915496917martina.drahosova@siea.gov.sk
Heglasova Jana+421 / 905922881jana.heglasova@siea.gov.sk
Šulgan Branislav+421 / 907190325branislav.sulgan@siea.gov.sk
Oddelenie konzultačných aktivít – Národný projekt ZIVSE
Varadínek Tomáš+421 / 905923157tomas.varadinek@siea.gov.sk 
Cipka Peter+421 / 908162632peter.cipka@siea.gov.sk
Havettová Adriana+421 / 915571668adriana.havettova@siea.gov.sk
Janeček Vladimír+421 / 908677132vladimir.janecek@siea.gov.sk
Mašlonka Ľuboš+421 / 905929983lubos.maslonka@siea.gov.sk
Petrík Juraj+421 / 905292536juraj.petrik@siea.gov.sk
Rybovič Andrej+421 / 907144397andrej.rybovic@siea.gov.sk
Škraková Tatiana+421 / 907211432tatiana.skrakova@siea.gov.sk 
Šufáková Dušana+421 / 917871690dusana.sufakova@siea.gov.sk
Šuhajová Lucia+421 / 908533490lucia.suhajova@siea.gov.sk 
Hrochová Petra+421 / 915572153petra.hrochova@siea.gov.sk 
Bobovnická Alenaalena.bobovnicka@siea.gov.sk 
Odbor podpory kreatívneho priemyslu – Národný projekt PRKP
Kolevská Petronela+421 / 907173275petronela.kolevska@siea.gov.sk 
Mikušová Edita+421 / 907107890edita.mikusova@siea.gov.sk 
Poláchová Kristína+421 / 908725654kristina.polachova@siea.gov.sk 
Oddelenie podujatí a komunikácie – Národný projekt PRKP
Kodaj Daniel+421 / 918413360simona.tibenska@siea.gov.sk 
Kadlec Lukáš+421 / 907216103lukas.kadlec@siea.gov.sk
Kušnírová Miroslava+421 / 918793591miroslava.kusnirova@siea.gov.sk
Romanová Jana+421 / 907866128jana.romanova@siea.gov.sk
Tury Juraj+421 / 918413363juraj.tury@siea.gov.sk
Oddelenie podporných mechanizmov – Národný projekt PRKP
Giertlová Anna+421 / 907125987anna.giertlova@siea.gov.sk
Bihari Ján+421 / 907826677jan.bihari@siea.gov.sk
Gajdoš Ľubomír+421 / 918459658lubomir.gajdos@siea.gov.sk
Gajarská Zora+421 / 907893772zora.gajarska@siea.gov.sk
Koprda Ľudovít+421 / 918795525ludovit.koprda@siea.gov.sk
Kyselicová Lenka+421 / 917742689lenka.kyselicova@siea.gov.sk
Moravčíková Miriama+421 / 907191050miriama.moravcikova@siea.gov.sk
Rampašeková Jana+421 / 905929864jana.rampasekova@siea.gov.sk
Štuková Andrea+421 / 918858489andrea.stukova@siea.gov.sk
Štefinová Viera+421 / 905465747viera.stefinova@siea.gov.sk
SEKCIA ENERGETICKÝCH ČINNOSTÍ
Chocholáček Jaroslav+421 / 484714603jaroslav.chocholacek@siea.gov.sk
Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania
Šoltésová Kvetoslava+421 / 484142656kvetoslava.soltesova@siea.gov.sk
Knapko Ivan+421 / 484142545ivan.knapko@siea.gov.sk
Doušek Tomáš+421 / 484142625tomas.dousek@siea.gov.sk
Doušková Jana+421 / 908514742jana.douskova@siea.gov.sk
Slančík Andrej+421 / 484142545andrej.slancik@siea.gov.sk
Gašparová Martina+421 / 917524671martina.gasparova@siea.gov.sk
Zajíčková Ivana+421 / 907215540ivana.zajickova@siea.gov.sk 
Letenay Zdenko+421 / 905401510zdenko.letenay@siea.gov.sk 
Odbor projektu Zelená domácnostiam
Pracovisko Bratislava+421 / 905390596
Fecko Pavel+421 / 905997432pavel.fecko@siea.gov.sk
Antalová Katarína+421 / 905253629katarina.antalova@siea.gov.sk 
Bajza Branislav+421 / 905529991branislav.bajza@siea.gov.sk
Bányai Ladislav+421 / 915990402ladislav.banyai@siea.gov.sk 
Kompiš Martin+421 / 918792818martin.kompis@siea.gov.sk
Meszárošová Jana+421 / 917812267jana.meszarosova@siea.gov.sk
Rapantová Veronika+421 / 905997439veronika.rapantova@siea.gov.sk
Odbor monitorovania energetickej efektívnosti
Štibraný Peter+421 / 484714631peter.stibrany@siea.gov.sk
Gubala Ján+421 / 484714637jan.gubala@siea.gov.sk
Jagošová Zuzana+421 / 484714636zuzana.jagosova@siea.gov.sk
Janotová Monika+421 / 484714630monika.janotova@siea.gov.sk
Kollár Branislav+421 / 484714635branislav.kollar@siea.gov.sk
Mareš Jozef+421 / 484714634jozef.mares@siea.gov.sk
Medzihorský Viktor+421 / 484714634viktor.medzihorsky@siea.gov.sk
Straka Ľubomír+421 / 484714633lubomir.straka@siea.gov.sk
Suja Juraj+421 / 484714635juraj.suja@siea.gov.sk
Vajdová Miroslava+421 / 484714632miroslava.vajdova@siea.gov.sk
Regionálna pobočka Trenčín
Soňa Pulpánová+421 / 915790528sona.pulpanova@siea.gov.sk
Helešová Dušana+421 / 905904078dusana.helesova@siea.gov.sk
Chrenková Drahomíra+421 / 907129637drahomira.chrenkova@siea.gov.sk
Jarošová Daša+421 / 907138586dasa.jarosova@siea.gov.sk
Pugzik Milan+421 / 908736287milan.pugzik@siea.gov.sk
Stanko Igor+421 / 907791049igor.stanko@siea.gov.sk
Žilinsky Miroslav+421 / 915693751miroslav.zilinsky@siea.gov.sk
Ušiaková Monika+421/ 907673887monika.usiakova@siea.gov.sk
Sekretariát+421 / 327408211officetn@siea.gov.sk
Regionálna pobočka Banská Bystrica
Chocholáček Jaroslav+421 / 484714603jaroslav.chocholacek@siea.gov.sk
Veselovská Marcela+421 / 905957946marcela.veselovska@siea.gov.sk
Bělohoubková Mária+421 / 907212818maria.belohoubkova@siea.gov.sk
Čunderlík Vincenc+421 / 484714614vincenc.cunderlik@siea.gov.sk
Feriancová Jana+421 / 484714604jana.feriancova@siea.gov.sk
Lihan Tomáš+421 / 484714604tomas.lihan@siea.gov.sk
Paulíny Slavomír+421 / 908981311slavomir.pauliny@siea.gov.sk
Rutšeková Renáta+421 / 908736199renata.rutsekova@siea.gov.sk
Slezák Peter+421 / 484714614peter.slezak@siea.gov.sk
Turňová Lenka+421 / 907611950lenka.turnova@siea.gov.sk
Stupavská Adriana+421 / 907192911adriana.stupavska@siea.gov.sk
Šebo Stanislav+421 / 915790523stanislav.sebo@siea.gov.sk
Zemková Eva+421 / 907673888eva.zemkova@siea.gov.sk
Klimentová Daniela+421 / 907673879daniela.klimentova@siea.gov.sk 
Regionálna pobočka Košice
Cifra Slavomír +421 / 556782532, 3slavomir.cifra@siea.gov.sk
Gundzík Miroslav +421 / 556782532, 3miroslav.gundzik@siea.gov.sk
Fotopulos Andrea +421 / 556782532, 3andrea.fotopulos@siea.gov.sk
László Roman +421 / 556782532, 3roman.laszlo@siea.gov.sk 
Mihalová Lucia +421 / 556782532, 3lucia.mihalova@siea.gov.sk
Nistor Juraj +421 / 556782532, 3juraj.nistor@siea.gov.sk
Platko Jozef +421 / 556782532, 3jozef.platko@siea.gov.sk
Skonc Jozef +421 / 556782532, 3jozef.skonc@siea.gov.sk
Tomašeková Beáta +421 / 556782532, 3bea.tomasekova@siea.gov.sk
Sekretariát +421 / 556782532, 3officeke@siea.gov.sk
fax +421 / 556786411
SEKCIA IMPLEMENTÁCIE EURÓPSKYCH ŠTRUKTURÁLNYCH A INVESTIČNÝCH FONDOV
Fiala Michal+421 / 258248401michal.fiala@siea.gov.sk
Asistent sekcie
Gyurcsiová Alena+421 / 2 58 248401alena.gyurcsiova@siea.gov.sk 
Odbor riadenia OP 
Magová Marcela+421 / 258248452marcela.magova@siea.gov.sk
Belyusová Mária+421 / 258248401maria.belyusova@siea.gov.sk
Oddelenie monitorovania
Juricová Silvia+421 / 258248461silvia.juricova@siea.gov.sk
Hrúzová Natália+421 / 258248461natalia.hruzova@siea.gov.sk
Momotjuk Natália+421 / 258248460natalia.momotjuk@siea.gov.sk
Platt Ivica+421 / 258248461ivica.platt@siea.gov.sk
Rýdlová Svetlana+421 / 258248460svetlana.rydlova@siea.gov.sk
Siváková Lenka+421 / 258248461lenka.sivakova@siea.gov.sk
Skalák Ingrid+421 / 258248456ingrid.skalak@siea.gov.sk
Švecová Ľuboslava+421 / 258248459luboslava.svecova@siea.gov.sk
Odbor implementácie projektov
František Schrenk +421 / 918458090frantisek.schrenk@siea.gov.sk
Klačanová Jana +421 / 905417377jana.klacanova@siea.gov.sk 
Valterová Slávka +421 / 917454293slavka.valterova@siea.gov.sk 
Oddelenie implementácie projektov Bratislava I
Bako Marek+421 / 915761542marek.bako@siea.gov.sk
Bočková Eva+421 / 917990557eva.bockova@siea.gov.sk
Bognár Branislav+421 / 918762891branislav.bognar@siea.gov.sk
Gryga Jozef+421 / 918412717jozef.gryga@siea.gov.sk
Holárek Branislav+421 / 907951932branislav.holarek@siea.gov.sk
Klec Adrián+421 / 905465838adrian.klec@siea.gov.sk
Kopasová Alena+421 / 907951436alena.kopasova@siea.gov.sk
Miko Andrej+421 / 917588449andrej.miko@siea.gov.sk
Moncman Miroslav+421 / 917248000miroslav.moncman@siea.gov.sk
Sýkora Bruno+421 / 905385567bruno.sykora@siea.gov.sk
Španová Jana+421 / 907952586jana.spanova@siea.gov.sk
Oddelenie implementácie projektov Bratislava II
Kasmanová Mária+421 / 915693750maria.kasmanova@siea.gov.sk
Červeňanová Denisa+421 / 918457975denisa.cervenanova@siea.gov.sk
Hudáček Norbert+421 / 907796226norbert.hudacek@siea.gov.sk
Ištóková Eva+421 / 905385543eva.istokova@siea.gov.sk
Kružinský Tomáš+421 / 905385503tomas.kruzinsky@siea.gov.sk
Navračič Andrej+421 / 908782697andrej.navracic@siea.gov.sk
Obertašová Monika+421 / 905712210monika.obertasova@siea.gov.sk
Pokojná Gabriela+421 / 918458108gabriela.pokojna@siea.gov.sk
Zrubeková Silvia+421 / 908707206silvia.zrubekova@siea.gov.sk
Straňáková Aneta+421 / 907209874aneta.stranakova@siea.gov.sk
Oddelenie implementácie projektov Banská Bystrica 
Mandáková Janka+421 / 484701808janka.mandakova@siea.gov.sk
Donovalová Pavlína+421 / 484701809pavlina.donovalova@siea.gov.sk
Chocholáčková Eva+421 / 484701803eva.chocholackova@siea.gov.sk
Kapusta Matej+421 / 907183819matej.kapusta@siea.gov.sk
Koštial Daniel+421 / 918788250daniel.kostial@siea.gov.sk
Mastišová Eva+421 / 484701801eva.mastisova@siea.gov.sk
Miklošovičová Margaréta+421 / 484701802margareta.miklosovicova@siea.gov.sk
Mišková Lenka+421 / 905396525lenka.miskova@siea.gov.sk
Peťková Ľubica+421 / 484701813lubica.petkova@siea.gov.sk
Rutšek Peter+421 / 484701805peter.rutsek@siea.gov.sk
Slovík Ivan+421 / 484701806ivan.slovik@siea.gov.sk
Štibraná Eva+421 / 484701800eva.stibrana@siea.gov.sk
Valent Erik+421 / 484701804erik.valent@siea.gov.sk
Referát oddelenia implementácie Košice
Magočová Ivana +421 / 556782532, 3ivana.magocova@siea.gov.sk
Mitrová Mária +421 / 556782532, 3maria.mitrova@siea.gov.sk
Bandurová Tatiana +421 / 556782532, 3tatiana.bandurova@siea.gov.sk
Cmaríková Sylvia +421 / 556782532, 3sylvia.cmarikova@siea.gov.sk 
Csalová Michaela +421 / 556782532, 3michaela.csalova@siea.gov.sk 
Franková Mária +421 / 556782532, 3maria.frankova@siea.gov.sk
Furka Filip +421 / 556782532, 3filip.furka@siea.gov.sk 
Gerberyová Helena +421 / 556782532, 3helena.gerberyova@siea.gov.sk
Henček Peter +421 / 556782532, 3peter.hencek@siea.gov.sk
Jacková Alžbeta +421 / 556782532, 3alzbeta.jackova@siea.gov.sk
Pejková Jana +421 / 556782532, 3jana.pejkova@siea.gov.sk
Soľáková Soňa +421 / 556782532, 3sona.solakova@siea.gov.sk
Šmajdová Liliana +421 / 556782532, 3liliana.smajdova@siea.gov.sk
Odbor právny a koordinácie auditov
Ježeková Petra+421 / 258248401petra.jezekova@siea.gov.sk
Žiaková Martina+421 / 258248414martina.ziakova@siea.gov.sk
Večerková Zdenka+421 / 258248414zdenka.vecerkova@siea.gov.sk 
Oddelenie právne
Vanko Ladislav+421 / 258248465ladislav.vanko@siea.gov.sk
Divinec Martin+421 / 258248410martin.divinec@siea.gov.sk
Grófová Andrea+421 / 258248410andrea.grofova@siea.gov.sk
Hlinková Katarína+421 / 258248410katarina.hlinkova@siea.gov.sk
Képešová Karolína+421 / 258248457karolina.kepesova@siea.gov.sk
Sojková Zuzana+421 / 258248457zuzana.sojkova@siea.gov.sk
Vášová Ružena+421 / 258248414ruzena.vasova@siea.gov.sk
Oddelenie koordinácie auditov a certifikačných overovaní
Pružincová Eva+421 / 907139394eva.pruzincova@siea.gov.sk
Bittnerová Tatiana+421 / 258248123tatiana.bittnerova@siea.gov.sk
Hlubíková Alena+421 / 258248152alena.hlubikova@siea.gov.sk
Pastiová Lucia+421 / 258248123lucia.pastiova@siea.gov.sk
Odbor podporných činností
Gombosová Danica+421 / 908732295danica.gombosova@siea.gov.sk
Stovíčková Jana+421 / 258248406jana.stovickova@siea.gov.sk
Oddelenie kontroly verejného obstarávania
Kondrátová Lenka+421 / 915761543lenka.kondratova@siea.gov.sk
Gyurcsi Štefan+421 / 258248118stefan.gyurcsi@siea.gov.sk
Horváth Róbert+421 / 915761544robert.horvath@siea.gov.sk
Chudada Miroslav+421 / 907957706miroslav.chudada@siea.gov.sk
Kadvanová Ružena+421 / 905466156ruzena.kadvanova@siea.gov.sk
Kamenská Valéria+421 / 905385232valeria.kamenska@siea.gov.sk
Konštiaková Ľudmila+421 / 908718022ludmila.konstiakova@siea.gov.sk
Suková Lucia+421 / 907104239lucia.sukova@siea.gov.sk
Oddelenie administratívnej podpory
Fečko Peter+421 / 258248415peter.fecko@siea.gov.sk
Budova Bajkalská 27
centrála (vrátnica)+421 / 258248111mobil: +421 / 905465890
údržba+421 / 258248122