Vrátiť sa na normálnu verziu

Konferencia o európskych klastroch reagovala aj na výzvy Priemyslu 4.0

Novým obchodným modelom reagujúcim na aktuálne výzvy Priemyslu 4.0. a výmene skúseností v oblasti klastrových politík bola venovaná medzinárodná konferencia „Clusters in Europa IV.“, ktorú zorganizovalo maďarské Ministerstvo národného hospodárstva.

Podujatia, ktoré sa konalo v dňoch 30.11. a 1.12.2017 v Budapešti, sa zúčastnilo vyše 100 klastrových špecialistov z 13 krajín, vrátane Slovenska, a zástupcovia Európskej komisie. Na konferencii bolo konštatované, že spájanie klastrovej diverzity a schopnosti využívať regionálne výhody je jednou z ciest, ako rýchlo reagovať na stále konkrétnejšie požiadavky zákazníkov.

Predmetom konferencie bolo aj zhodnotenie aktuálnych výsledkov klastrov v jednotlivých krajinách. Účastníci sa zhodli na tom, že certifikácia klastrov prostredníctvom Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy je nevyhnutnosťou pre medzinárodnú spoluprácu. Maďarsko zaznamenalo v rozvoji klastrov za posledných päť rokov najvýraznejší progres z krajín strednej a východnej Európy. V súčasnosti má 15 klastrov zaradených do najvyššej kategórie – do kategórie excelencie. V Rumunsku bolo v krátkom čase ocenených bronzovým certifikátom až 28 klastrov.

Inovační lídri ako Švédsko, Dánsko, Nemecko a Rakúsko predstavili na konferencii perspektívy a vízie pre klastre a malé stredné podniky po roku 2020. Na podujatí boli porovnávané aj podmienky a formy podpory klastrov v jednotlivých krajinách. Definíciu klastra v Dánsku spĺňajú len tie klastre, ktoré zamestnávajú minimálne 1 klastrového manažéra na plný úväzok a sú certifikované na bronzový odznak excelencie. V Českej republike, na základe doterajších poznatkov, úspešné klastre zamestnávajú 6 a viac klastrových manažérov. Rozvoj klastrov v severských krajinách štát podporuje zakladaním klastrových „hubov“ a „coworkingových priestorov“. Na Slovensku bolo v minulých rokoch certifikovaných 14 klastrov na bronzový odznak excelencie a jeden klaster na zlatý certifikát. Keďže platnosť certifikátov je obmedzená, viaceré sa už pripravujú na recertifikáciu.

Zástupcovia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) na konferencii prezentovali doteraz dosiahnuté výsledky v rámci medzinárodného projekt ClusterFY, do ktorého sa zapájajú mnohé priemyselné klastre v rámci etablovanej skupiny „stakeholderov“.