Vrátiť sa na normálnu verziu

Inovovali ste? Prihláste sa do súťaže Inovatívny čin roka 2013

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 3. februára 2014 siedmy ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2013.

 W__INOVA_CIN_r2012_logoB.jpg

Súťaž sa organizuje v troch kategóriách:
  1. Výrobková inovácia,
  2. Technologická inovácia,
  3. Inovácia služby (netechnologický proces);
Podmienky účasti v súťaži:

• Do súťaže sa môže prihlásiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky.

• Prihlasuje sa produkt, proces alebo služba, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2013.

• Súťažiaci by mal preukázať prvé skúsenosti s účinkom inovácie.

• Kompletne vyplnenú prihlášku  je potrebné zaslať najneskôr do 15. apríla 2014 na e-mailovú adresu organizátora: sutaz@siea.gov.sk a zároveň poštou na adresu organizátora:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava

Zaslaním prihlášky súťažiaci potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže.

 

V každej kategórii sa udeľuje 1 vecná cena a finančná odmena v hodnote 4 000 €. V prípade, že v niektorej z vyhlásených kategórií je okrem víťazného aj ďalšie vynikajúce inovatívne riešenie, možno udeliť mimoriadnu cenu ministra hospodárstva SR, s finančným ohodnotením vo výške 1 000 €. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 20. mája 2014 v rámci 21. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

 

Informácie o minulých ročníkoch súťaže Inovatívny čin roka sú k dispozícii na stránke SIEA v sekcii Inovácie a na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v sekcii Inovácie.


Hlavný mediálny partner:
HN_HOSPODARSKE_NOVINY_logo.png