Vrátiť sa na normálnu verziu

Európska komisia odobrila štátnu pomoc 6,9 miliardy eur pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu IPCEI zamerané na budovanie vodíkovej infraštruktúry. Jeden je slovenský.

V tretej vlne dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu (IPCEI) Hy2Infra získalo súhlas Európskej komisie na poskytnutie štátnej pomoci vo výške 6,9 miliardy eur sedem členských štátov. Medzi 33 notifikovanými projektami je aj slovenský projekt spoločnosti Eustream, a.s., ktorý má umožniť prepravu vodíka plynovodom.

Hlavným cieľom projektu spoločnosti Eustream, a.s. s názvom „H2 Infrastructure – Transmission Repurpose (H2I-TR)“ je úprava jednej línie plynovodného potrubia, ktorá má zabezpečiť vysokokapacitnú prepravu vodíka. Projekt má prispieť k dekarbonizácii slovenského priemyslu, rozvoju trhu s vodíkom a zvýšeniu bezpečnosti dodávok v rámci Európskej únie.

Zámerom projektov IPCEI je spojiť verejný a súkromný sektor pri realizácii rozsiahlych projektov, ktoré poskytujú významné prínosy pre občanov EÚ. Tretia vlna projektov v oblasti vodíka s názvom Hy2Infra je zameraná na vytvorenie infraštruktúry. Európska únia v nej notifikovala 33 projektov od 32 spoločností zo siedmich členských štátov. Súhlasné stanovisko na poskytnutie štátnej pomoci v objeme 6,9 miliardy eur na 33 projektov získalo Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko Poľsko, Portugalsko a Slovensko. Ďalších 5,4 miliardy eur majú zabezpečiť súkromní investori.

Vďaka projektom Hy2Infra by mali byť vybudované veľké 3,2 GW elektrolyzéry, približne 2 700 kilometrov nových a preprofilovaných potrubí na prenos a distribúciu vodíka, zariadenia na skladovanie vodíka s kapacitou najmenej 370 GWh a tiež terminály a súvisiaca prístavná infraštruktúra na prepravu 6000 ton kvapalného organického vodíka (LOHC) ročne. Súčasťou sú aj projekty podporujúce spoluprácu pri vytváraní budúcich prepojení a prípravu spoločných technických noriem.

Hy2Infra dopĺňa dve predtým schválené vlny IPCEI v oblasti vodíka. Prvou bola technologicky orientovaná „Hy2Tech“, v rámci ktorej bol v júli 2022 notifikovaný projekt slovenskej spoločnosti NAFTA zameraný na výskum vplyvu vodíka na plynárenskú infraštruktúru. Druhá vlna „Hy2Use“ je orientovaná na využitie vodíka v priemyselných procesoch v sektoroch náročných na dekarbonizáciu.

Na podpore IPCEI projektov v oblasti vodíka sa dohodlo 22 členských štátov EÚ a Nórsko v decembri 2020. Každý zo štátov pripravil národnú výzvu na vyjadrenie záujmu. Z národného slovenského výberu, ktorý zabezpečovala Slovenská inovačná a energetická agentúra, odborní hodnotitelia v júni 2021 odporučili na posúdenie Európskej komisii 15 z predložených 32 projektov. Následne sa projekty zoskupovali podľa zamerania do hodnotových reťazcov a podľa preferencií komisie do tzv. „vĺn“ IPCEI, aby si mohli vymieňať skúsenosti a spolupracovať.

Podrobné informácie týkajúce IPCEI projektov v oblasti využívania vodíka sú k dispozícii na stránke https://ipcei-hydrogen.eu/

Mapa Eustream

Zdroj: Eustream