Vrátiť sa na normálnu verziu

Certifikácie na bronz a striebro majú zelenú. Bude mať Slovensko prvý strieborný klaster?

Aj v tomto polroku sa môžu slovenské klastre uchádzať o získanie odznakov excelencie od Európskeho sekretariát pre klastrové analýzy (ESCA). Vďaka národnému projektu „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“ môžu získať certifikáty bezodplatne, avšak musia spĺňať náročné kritériá.  

Celkovo je možné tento rok získať 12 bronzových a  jeden strieborný certifikát kvality. Prvé žiadosti sú už v konaní. Záujem o opätovné hodnotenie kvality na bronzový stupeň doteraz prejavili napríklad: Priemyselný inovačný klaster, Industry4UM, House of Events. Prvé hodnotenie absolvujú Slovenská batériová asociácia, Exportéri.sk, Klaster regionálneho rozvoja, SEVA. Z klastrov, ktoré majú v rámci projektu nárok na re-certifikáciu, ako prvý v tomto roku obhájil medzinárodný bronzový certifikát kvality Klaster regionálneho rozvoja.

Za prítomnosti riaditeľa ESCA Helmuta Kergela dňa 9. septembra 2021 prebehol v Bratislave v priestoroch Slovenskej technickej univerzity certifikačný proces Slovenského plastikárskeho klastra (SPK) na strieborný stupeň excelencie. Prezentácie a praktické overovanie deklarovaných výstupov bolo na nadštandardnej kvalitatívnej úrovni. Klaster bol zastúpený PhDr. Katarínou Ikrényiovou, prof. Ing. Ivanom Hudecom, PhD.,  Ing. Jána Václavom a ďalšími. Ak budú výsledky posúdené kladne, SPK sa stane prvým slovenským strieborný klastrom. Prvý zlatý certifikát získal vlani Klaster Košice IT Valley.

Podrobnejšie informácie o podmienkach certifikácie klastrov sú k dispozícii na stránke projektu inovujme.sk.