femdom-scat.com
femdommania.net
Vrátiť sa na normálnu verziu

Ako správne hospodáriť s teplom pomocou termoregulačných ventilov

Väčšina domácností na Slovensku využíva teplovodné ústredné vykurovanie. Náklady na teplo tvoria nemalú časť ich výdavkov, preto sa oplatí hľadať možnosti, ako usporiť energiu. Overeným a efektívnym spôsobom, ako znížiť spotrebu tepla a udržať si tepelnú pohodu, je správne používať  regulačné hlavice s funkčnými termoregulačnými ventilmi. Každý stupeň teploty v miestnosti navyše znamená zvýšenie spotreby tepla o 6 %.

 

Načo slúžia a ako fungujú termoregulačné ventily

Pomocou ventilov sa reguluje vnútorná teplota v miestnosti podľa individuálnych potrieb používateľa. Cez termoregulačný ventil  je  vykurovacie  teleso  pripojené na vykurovaciu sústavu. Na ventile je umiestnená regulačná hlavica, v ktorej sa pri zvyšovaní teploty prostredia rozťahuje teplotne citlivá látka. Uzatváraním alebo otváraním ventilu sa znižuje alebo zvyšuje prietok vykurovacej vody a mení sa dodávka tepla. Ale pozor! Miera, do akej dokáže ventil  reagovať  na  teplotu v miestnosti, nie je pri všetkých polohách hlavice rovnaká. Ak vám záleží na tom, aby ste odoberali len nevyhnutné množstvo tepla, je potrebné nastaviť hlavicu správne.

Ako neplytvať energiou

Rozpätie nastaviteľných teplôt sa líši podľa typu termoregulačnej hlavice. Škála nastavenia zodpovedá spravidla rozsahu vnútorných teplôt od 12 °C do 26 °C. Ako si zabezpečiť tepelnú pohodu a neplytvať energiou? Najcitlivejšie budú radiátory reagovať na teplotu v miestnosti, ak hlavice necháte nastavené na stupni 3. To vám zabezpečí tepelnú pohodu aj v miestnostiach, kde sa zdržujete najviac.

 Ako nastaviť regulačné hlavice

schema_web_4.jpg


Nastavenia a schopnosť hlavice reagovať

1 – 2:         miestnosti, kde sa nezdržujeme, pri odchode do práce, na dlhší čas alebo v spálni (pre zdravý spánok je optimálna teplota vzduchu 16 °C – 18 °C)
2 – 3: miestnosti s občasným pobytom, pri vykonávaní pohybových aktivít, spálňa pre zimomravých
3 – 4: miestnosti s trvalým pobytom – hlavica citlivo reaguje na tepelné zisky, vonkajšie (oslnenie cez okná) aj vnútorné (varenie, žehlenie, prítomnosť osôb)
4 – 5: užívatelia nároční na teplo – hlavica menej zohľadňuje tepelné zisky
      -5: plytvanie – ventil je otvorený naplno, nereguluje prietok a radiátor dodáva teplo bez zohľadnenia tepelných ziskov

Kedy dôverovať regulácii, hoci je radiátor studený

Ak do miestnosti svieti slnko alebo teplo v  nej  produkujú  zariadenia,  stúpa vnútorná teplota vzduchu. Pri nastavení medzi stupňami 2 až 4 reaguje hlavica citlivejšie a okamžite mení prietok teplej vody cez radiátor. Spodná časť radiátora môže  byť  potom  chladnejšia  alebo i studená, prípadne môže byť chladný aj celý radiátor. Znamená to, že hlavica správne reguluje množstvo dodávaného tepla. Keď skončí vplyv oslnenia a sálania z oslnených vnútorných stien alebo tepelné zisky zo zariadení, opäť je teplá celá plocha radiátora.

Vetrajte krátko a intenzívne

Vetrať je vhodné krátkodobo a intenzívne, aby sa dostatočne vymenil vzduch, ale aby  nenastalo  nadmerné  vychladenie stien  a nábytku.  Najefektívnejším spôsobom je otvoriť okná na rôznych stranách budovy. Pri vetraní je potrebné úplne  zavrieť hlavicu. Na zníženú vnútornú teplotu vzduchu totiž reaguje zvýšením prietoku vody. Radiátor by bol zbytočne  horúci a dochádzalo by k plytvaniu.

Uzatvárať ventily pri odchode z domu úplne?

To jednoznačne neodporúčame. Po úplnom uzavretí regulačného ventilu nastáva podchladzovanie stavebných konštrukcií, čo môže viesť k ich poškodzovaniu alebo k tvorbe plesní. Potom trvá dlhší čas, kým sa dosiahne tepelná pohoda v miestnosti. Samozrejme, tým sa zvyšuje aj spotreba tepla, ktoré je potrebné na vyrovnanie vplyvu ochladených stien.

Rady na záver

Hlavica termoregulačného ventilu musí byť obtekaná vzduchom. Ak je prekrytá záclonou alebo nábytkom, sníma teplotu prehriateho priestoru vo svojom bezprostrednom  okolí. Podľa toho aj riadi prietok vykurovacej vody v radiátore. Práve prehriaty vzduch v okolí môže spôsobiť, že sa ventil uzavrie a radiátor nezabezpečí v  miestnosti požadovanú teplotu.

Text je súčasťou letáku, ktorý je k dispozícii v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU. Ak máte záujem o vytlačený leták, prípadne viac kusov letákov, môžete o ne požiadať  na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo mailom. Projekt bezplatného poradenstva ŽIŤ ENERGIOU je spolufinancovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Publikovať časti textu alebo fotografie z materiálov súvisiacich s bezplatným energetickým poradenstvom možno iba so súhlasom SIEA a uvedením zdroja v tvare Zdroj: SIEA/www.zitenergiou.sk Podmienky používania