Ako správne hospodáriť s teplom pomocou termoregulačných ventilov

Trápia vás vysoké výdavky za teplo a využívate ústredné kúrenie ako väčšina domácností na Slovensku? Jeden z najjednoduchších spôsobov, ako znížiť spotrebu tepla a udržať si tepelnú pohodu, je správne používať regulačné hlavice s funkčnými termoregulačnými ventilmi. Každý stupeň teploty v miestnosti navyše znamená zvýšenie spotreby tepla o 6 %.

Načo slúžia a ako fungujú termoregulačné ventily na radiátoroch

Pomocou ventilov môžete regulovať teplotu v miestnosti podľa individuálnych potrieb. Na ventile je umiestnená regulačná hlavica, v ktorej sa pri zvyšovaní teploty prostredia rozťahuje teplotne citlivá látka. Uzatváraním alebo otváraním ventilu sa znižuje alebo zvyšuje prietok vykurovacej vody a mení sa dodávka tepla. Ale pozor! Miera, do akej dokáže ventil reagovať na teplotu v miestnosti, nie je pri všetkých polohách hlavice rovnaká. Ak vám záleží na tom, aby ste odoberali len nevyhnutné množstvo tepla, je potrebné nastaviť hlavicu správne.

Ako neplytvať energiou

Rozpätie nastaviteľných teplôt sa líši podľa typu termoregulačnej hlavice. Škála nastavenia zodpovedá spravidla rozsahu vnútorných teplôt od 12 °C do 28 °C. Ako si zabezpečiť tepelnú pohodu a neplytvať energiou? Najcitlivejšie budú radiátory reagovať na teplotu v miestnosti, ak hlavice necháte nastavené na stupni 3. To vám zabezpečí tepelnú pohodu aj v miestnostiach, kde sa zdržujete najviac.

Ako nastaviť termoregulačné hlavice

 

Kedy dôverovať regulácii, hoci je radiátor studený

Ak do miestnosti svieti slnko alebo teplo v nej produkujú zariadenia (napríklad počítač, žehlička či rúra), stúpa vnútorná teplota vzduchu. Pri nastavení medzi stupňami 2 až 4 reaguje hlavica citlivejšie a okamžite mení prietok teplej vody cez radiátor. Spodná časť radiátora môže byť potom chladnejšia alebo dokonca aj studená, prípadne môže byť chladný aj celý radiátor. Znamená to, že hlavica správne reguluje množstvo dodávaného tepla. Keď skončí vplyv oslnenia a sálania z vnútorných stien alebo rôznych zariadení v miestnosti, opäť je teplá celá plocha radiátora.

Vetrajte krátko a intenzívne

Vetrať je vhodné krátkodobo a intenzívne, aby sa dostatočne vymenil vzduch, ale aby sa zároveň nadmerne nevychladili steny a nábytok. Najefektívnejším spôsobom je otvoriť okná na rôznych stranách budovy. Pri vetraní je potrebné úplne zavrieť hlavicu. Na zníženú vnútornú teplotu vzduchu totiž reaguje zvýšením prietoku vody. Radiátor by bol zbytočne horúci a dochádzalo by k plytvaniu.

Je dobré uzatvárať ventily pri odchode z domu úplne?

To jednoznačne neodporúčame. Po úplnom uzavretí regulačného ventilu sa podchladzujú steny, podlahy a stropy, čo môže viesť k ich poškodzovaniu alebo k tvorbe plesní. Potom trvá dlhší čas, kým sa dosiahne tepelná pohoda v miestnosti. Samozrejme, tým sa zvyšuje aj spotreba tepla, ktoré je potrebné na vyrovnanie vplyvu ochladených stien.

Rady na záver

Hlavica termoregulačného ventilu musí byť obtekaná vzduchom. Ak je prekrytá záclonou alebo nábytkom, sníma teplotu prehriateho priestoru vo svojom bezprostrednom okolí. Podľa toho riadi aj prietok vykurovacej vody v radiátore. Prehriaty vzduch v okolí môže spôsobiť, že sa ventil uzavrie a radiátor nezabezpečí požadovanú teplotu.

Bezplatné energeti cké poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU

  • Obnovujete budovu?
  • Meníte dodávateľa energie?
  • Nerozumiete vyúčtovaniu nákladov za teplo?
  • Chcete kúpiť úspornejší elektrospotrebič?

 

Vydané Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v rámci projektu odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, 2021. Podporené z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia.