Vrátiť sa na normálnu verziu

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-21DM-0901

Semináre pre podnikateľov, ktorí chcú získať príspevok zo štrukturálnych fondov na zatepľovanie a využívanie obnoviteľných zdrojov.
Termíny a miesta konania seminárov:
18. 6. 2009 Trenčín Obvodný úrad, Hviezdoslavova 3, zasadačka na prízemí
22. 6. 2009 Banská Bystrica Obvodný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1,  kongresová sála
24. 6. 2009 Košice Hotel Centrum – Dom techniky, Južná trieda 2/A, 1. poschodie, reštaurácia
Program seminárov:
09.30 – 10.00 Registrácia účastníkov
10.00 – 11.00 Prezentácia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP
11.00 – 11.30 Otázky, diskusia, konzultácie
11.30 – 12.00 Prestávka s občerstvením
12.00 – 13.00 Ako postupovať pri vypĺňaní žiadosti a predkladaní projektu
13.00 – 14.00 Otázky, diskusia, konzultácie

Možnosti čerpania nenávratných finančných príspevkov v rámci Opatrenia 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby a spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike sú stanovené v Schéme na podporu trvalo udržateľného rozvoja (schéma pomoci de minimis) a vo výzve KaHR-21DM-0901. Na výzvu, ktorá bola vyhlásená 4. mája 2009, je vyčlenených 15 miliónov EUR.

Podnikatelia môžu žiadosti o príspevok k výzve predkladať do 3. augusta 2009. Výzva je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorý riadi Ministerstvo hospodárstva SR. Bezplatné informačné semináre organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

Prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA. Účasť odporúčame potvrdiť najneskôr dva dni pred konaním seminára zaslaním e-mailu na adresu fondy@siea.gov.sk. Nezabudnite uviesť termín a miesto konania seminára, názov Vašej organizácie, meno účastníka a telefonický kontakt. Do predmetu mailu vložte dátum konania seminára. Na uvedenej mailovej adrese môžete požiadať aj o zasielanie aktuálnych informácií k výzvam. Všetky potrebné dokumenty k výzvam sú zverejnené na www.siea.gov.sk. Viac informácií získate na t. č.: 02/5824 8401.